Ziekte en arbeids- ongeschiktheid

Ziek of arbeidsongeschikt zijn is al vervelend genoeg. Er zijn ook vaak gevolgen voor uw inkomen en pensioen.

Als u ziek wordt, ontvangt u de eerste 2 jaar nog een inkomen van uw werkgever. Uw pensioenopbouw via uw werkgever loopt gewoon door. Na die 2 jaar bepaalt uw situatie uw inkomen. Het UWV stelt met een keuring vast in hoeverre u in staat bent om betaald werk te doen.

U hoeft zelf niets aan ons door te geven, Volo pensioen ontvangt informatie van het UWV.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Stelt het UWV vast dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent? U blijft dan in principe in dienst bij uw huidige werkgever. De pensioenopbouw loopt dan door.
Wordt uw dienstverband beëindigd? Dan stopt uw pensioenopbouw via uw werkgever voor het deel dat uw dienstverband wordt beëindigd. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, wordt de pensioenopbouw voortgezet. U betaalt voor die pensioenopbouw geen premie.

 

 

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
Als u van de overheid een IVA-uitkering ontvangt, blijft u pensioen opbouwen bij Volo pensioen over uw vroegere (hogere) inkomen. Hiervoor hoeft u zelf geen pensioenpremie meer te betalen.

Wilt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid? Ga dan naar de website van het UWV.