Ziekte en arbeids- ongeschiktheid

Ziek zijn is al vervelend genoeg. Arbeidsongeschiktheid helemaal. Want naast de lichamelijke of psychische klachten, hebben ziekte en arbeidsongeschiktheid ook vaak gevolgen voor uw inkomen en pensioen.

Als u ziek wordt, ontvangt u de eerste 2 jaar nog een inkomen van uw werkgever. Uw pensioenopbouw via uw werkgever blijft gewoon door gaan. Na die 2 jaar bepaalt uw situatie uw inkomen. Het UWV stelt met een keuring vast in hoeverre u in staat bent om betaald werk te doen.

U hoeft zelf niets aan ons door te geven, Volo pensioen ontvangt informatie van het UWV.

Arbeidsongeschiktheid

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Stelt het UWV vast dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent? U blijft dan in principe in dienst bij uw huidige werkgever. De pensioenopbouw loopt dan gewoon door. Wordt uw dienstverband toch beëindigd, dan stopt uw pensioenopbouw voor het deel dat uw dienstverband wordt beëindigd. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, wordt de pensioenopbouw premievrij voortgezet.

 

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Als u van de overheid een IVA-uitkering ontvangt, blijft u pensioen opbouwen bij Volo pensioen over uw vroegere (hogere) inkomen. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage in de pensioenpremie meer te betalen (premievrijstelling).

Wilt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid ga dan naar de website van het UWV.