Waarom Volo pensioen

Meer weten over de diensten van Volo pensioen

Werkgevers kiezen voor Volo pensioen omdat wij Continuïteit, Kwaliteit (zoals 'top of the line' Vermogensbeheer) en Duurzaamheid bieden.

Continuiteit

Volo pensioen is het algemeen pensioenfonds mét jarenlange ervaring.
Wij waren, zijn en blijven van pensioen. En richten ons op duurzame pensioenvoorzieningen voor onze deelnemers en de wereld waarin zij leven. Daarbij halen we het maximale uit het collectief en de samenwerking.

U vindt bij Volo pensioen de pensioenoplossing van de toekomst. Een mooie balans tussen:

 • betrokkenheid & ontzorgen
 • maximeren pensioenresultaat & duurzaamheid
 • individu & collectief

Kwaliteit

Volo pensioen biedt een optimale pensioenoplossing door slim samenwerken. Met trots presenteren we u een onafhankelijk sterk pensioenfonds met een professioneel bestuur, een solide regeling en inrichting.

Met PGGM als uitvoeringspartner bieden we gerenommeerde pensioenuitvoering. De kwaliteit van Volo pensioen merkt u onder andere door top of the line vermogensbeheer, hoogwaardige administratie én communicatie.

Duurzaamheid

Bij Volo pensioen kiezen wij voor beleggingen die bijdragen aan een gezonde toekomst voor onze deelnemers en de wereld waarin zij leven. Wij kiezen expliciet voor beleggingen die gericht zijn op continuïteit en duurzaamheid. Hiertoe hebben wij een eigen beleid ten aanzien van verantwoord beleggen volgens de Principles van de United Nations Responsible Investments (UNPRI). Daarnaast participeren wij in de advisory board van verantwoord beleggen van PGGM Vermogensbeheer.

Top of the line vermogensbeheer

Wij bieden toonaangevend vermogensbeheer gekenmerkt door:

Buying power

 • Ongeveer 100 mrd euro in PGGM fondsen
 • Toegang tot research en beleggingsmogelijkheden wereldwijd

Integrale kennis en assortiment

 • Aanwezigheid en kennis in alle beleggingsmarkten
 • Compleet assortiment aan beleggingsoplossingen
 • Expertise op alle gerelateerde onderwerpen: pensioen, risicomanagement, beleggingsadvies, administratie, tax, juridisch, compliance, derivaten, collateral management, treasury, performancemeting, ALM

Thought leader

 • Koploper op gebied van verantwoord beleggen (beleid & uitvoering)
 • Innovatief strategisch beleggingsadvies
 • Beïnvloeder op gebied Central Clearing en EMIR

Countervailing power

 • Fiduciaire advisering en asset management gescheiden (beleid vs uitvoering)
 • Onafhankelijk risicomanagement
 • Transparante rapportages

 

Resultaten Duurzaam Beleggen PGGM over 2016:

 • 530.000 mensen toegang gekregen tot goede zorg
 • 3,8 mln megawattuur duurzame stroom geproduceerd. 4,0 mln ton Co2-uitstoot vermeden.
 • 38 mln kubieke meter aan water bespaard. 65 miljoen kubieke meter afval water behandeld.
 • Rendementsverbetering voedingsproductie van 1115.000 ton/hectare. 640 miljoen liter melk geproduceerd in ontwikkelingslanden

Administreren

Wij staan voor een hoogwaardige uitvoering gekenmerkt door:

 • Hoge mate van automatisering
 • Snelheid en kwaliteit
 • Scherp tarief
 • Goed opgeleide en betrokken medewerkers

 

Communiceren

Wij werken slim samen met alle betrokkenen:

 • Focus op digitale communicatie
 • Actieve informatieverstrekking (afgestemd op deelnemers)
 • Eenvoudige, begrijpelijke communicatie
 • Optimale bereikbaarheid (website, portals & service desk)

Pensioenoplossingen

Klanten van Volo pensioen (werkgevers) kunnen kiezen tot welke kring toe te treden (binnen een kring geldt een financieel afgescheiden uitvoering van pensioenregelingen).

Naast twee gedeelde kringen met óf een lage indexatieambitie óf een gemiddelde indexatieambitie, bestaat ook de keuze voor een eigen kring. Bij een eigen kring is beperkt maatwerk mogelijk, Defined Benefit (DB) en Collective Defined Contribution (CDC) en geldt maximale zeggenschap.

De twee gestandaardiseerde kringen bieden een DB regeling:

 • Werkgevers met gelijk risicoprofiel worden gebundeld
 • Binnen de regeling moeten én mogen bepaalde keuzes worden gemaakt
 • Zeggenschap en kosten worden gedeeld 

Kring DB 1 defensief

Indexatie: indexering tot max. prijsinflatie indien de financële positie het toelaat. Premie / inkoop: demping op 60-maands gemiddelde rente Beleggingsbeleid: 30% zakelijk, 70% VRW, 70% rentehedge

Kring DB 2 gemiddeld

Indexatie: lange termijn ambitie is volgen van prijsinflatie Premie / inkoop: gedempte rente op rendement minus inflatie Beleggingsbeleid: 50% zakelijk, 50% vast rentende waarden, 50% rentehedge

Eigen kring

Ambitie, risicohouding en pensioenregeling afgestemd op uw deelnemers.

Pensioenregeling

Volo pensioen biedt een Middelloon DB regeling - Defined Benefit. Zowel de werkgever als de deelnemer hebben binnen deze regeling een aantal keuzemogelijkheden.

Keuzes werkgever

Premiepercentage

 • Minimaal premie passend bij opbouw van 1% (ca. 14%)
 • Maximaal premie passend bij fiscaal maximale opbouw van 1,875%

Franchise

 • Minimaal de fiscaal minimale franchise voor middelloonregelingen
 • Maximaal € 20.000

Pensioengrondslag

 • Welke salariselementen tellen mee

Pensioengevend salaris

 • Minimaal 30.000
 • Maximaal 101.519 (fiscaal maximaal)

Keuzes deelnemers

 • Hoog-laag pensioen
 • Ingang pensioen tussen leeftijd 60 en 65 jaar na ingang AOW
 • Deeltijdpensioen
 • Uitruil tussen ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP) op pensioendatum

Optioneel

WIA-excedent

 • Uitbreiding WIA-dekking tot boven maximum jaarloon (ca. € 50.000)

ANW-hiaat

 • Tijdelijke aanvulling partnerpensioen tot AOW-leeftijd partner