Volo pensioen voor u

Deelnemers

Waarom Volo pensioen?

Eerlijk is eerlijk. Bepaalde keuzes zijn niet aan u of mij als individu. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat namelijk uit 3 zogenaamde pijlers: AOW, collectieve pensioenopbouw via de werkgever en aanvullend individueel pensioen. Het werkveld van Volo pensioen is de middelste. Voor u als werknemer is het daarbij belangrijk dat uw werkgever in zee gaat met een organisatie die het beste met u voor heeft, die handelt in uw belang. Bij het algemeen pensioenfonds Volo is uw werkgever daarvoor aan het juiste adres.

Meer pensioen

Door het werken met een professioneel bestuur en de samenwerking met andere werkgevers, wordt de pensioenuitvoering efficiënter en goedkoper. Ook door het slim inkopen van vermogensbeheer, blijft er meer premie over om mee te beleggen. Zaken die uw pensioenopbouw ten goede komen.  

Communicatie

Volo staat voor actief en eenvoudig communiceren, zoveel mogelijk digitaal. U krijgt bij Volo pensioen begrijpelijke en op u afgestemde communicatie. Daarbij willen we het u zo eenvoudig mogelijk maken met ons in contact te komen. Zo leest u over uw pensioenregeling en pensioenopbouw op onze moderne portal, waar u met DigiD inlogt. Hier heeft u ook een persoonlijke inbox waar de wettelijke communicatie vanuit het pensioenfonds in wordt bewaard. Vragen stelt u bij onze service desk, die benadert u zoals u wenst. Via de website, een e-mail of de telefoon, aan u de keuze.

 

Volo pensioen staat voor:

 • Continuïteit 
 • Kwaliteit voor een scherp tarief
 • Top of the line vermogensbeheer
 • Duurzaamheid

Werkgevers

Waarom Volo pensioen?

Door de lage rente worden verzekerde (salaris/diensttijd) regelingen nagenoeg onbetaalbaar. Een eigen fonds is voor de toekomst wellicht ook niet meer de beste keuze. Tóch wilt u uw werknemers een goed pensioen aanbieden.

Per 2016 kunt u daarvoor bij Volo terecht,  voor kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit.

Kwaliteit voorop

Volo pensioen lift mee op de kwaliteit en het volume van de in de Nederlandse pensioenmarkt gerenommeerde vermogensbeheerder PGGM. Hiernaast merkt u de kwaliteit aan onze gedegen administratie & communicatie, een solide inrichting van het APF en een professioneel bestuur.

Wat krijgt u van ons?

 • Goede CDC-regeling met diverse keuzemogelijkheden voor werkgever
 • All-in tarief voor de dienstverlening, geen verrassingen achteraf
 • Lage kosten door gebruik buying power oprichtingspartner PGGM
 • Extra kostenvoordeel in geval van participatie in gedeelde kring
 • Online toegang tot gegevens en doorvoeren mutaties
 • Inspraak via het belanghebbendenorgaan
 • Stabiele partner met een lange termijn horizon en pensioenexpertise

Bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking om meer over ons aanbod te horen? Neem vooral contact op!

Adviseurs

Waarom Volo pensioen adviseren?

Pensioenfondsbestuurders hebben te maken met toenemende complexiteit ten aanzien van het besturen van een fonds en met stijgende uitvoeringskosten. Bij werkgevers staat door de lage rente de betaalbaarheid van verzekerde salaris/diensttijdregelingen onder druk.

Voor wie?

Volo pensioen richt zich op ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en op de grotere werkgevers met direct verzekerde regelingen. 

Een beter pensioen door kostenbesparingen

Volo pensioen voorziet in een toekomstbestendige oplossing, door in een efficiënte en professionele uitvoering van pensioenregelingen te voorzien. We bieden schaalvoordelen door de kosten voor het besturen, administreren en beleggen te delen en door slim in te kopen hanteren we een scherp tarief voor top of the line vermogensbeheer. Volo maakt  daarbij voor de pensioenadministratie gebruik van een  specifiek aan Volo pensioen toegewezen platvorm.

Meer informatie

Graag bespreken wij de details van onze propositie met u. Wij kijken uit naar een nadere kennismaking.

Beleggingsadviescommissie

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur van Volo pensioen over het (strategisch) beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de uitvoering daarvan. Binnen dit kader adviseert de beleggingsadviescommissie over onder meer de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer, de beoordeling van de behaalde resultaten, het proces van selectie, monitoring en ontslag van de vermogensbeheerder(s) en fiduciair adviseur(s), alsmede over het beleid duurzaam beleggen. Ook adviseert zij over de uit te voeren ALM-studie, de haalbaarheidstoets, het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan per collectiviteitskring.

De beleggingsadviescommissie van Volo pensioen bestaat uit 3 leden. Uitvoerend bestuurslid Frans van der Horst is voorzitter. Peter Bajema en Bob Puijn zijn de onafhankelijke adviseurs.

Peter Bajema is Hoofd Client Portfolio Risk Management bij de Blue Sky Group. Hij is altijd actief geweest op het terrein van ALM en heeft alle specifieke ontwikkelingen meegemaakt. En hij heeft veel ALM-werk gedaan voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft hij grote kennis van het aansturen van een beleggingsportefeuille.

Bob Puijn is de Chief Investment Officer bij DSM Pension Services. Hij kent de beleggingswereld van A tot Z. Hij vervulde diverse senior rollen en heeft een duidelijke visie op en een mening over de beleggingsindustrie.

Beide beschikken over ruime ervaring in de wereld van de Ondernemingspensioenfondsen en hebben tevens zitting in diverse beleggingsadviescommissies. Volo pensioen heeft met Peter en Bob twee zeer ervaren leden toegevoegd aan de beleggingsadviescommissie.