Volo pensioen voor u

Waarom Volo pensioen?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:

  • AOW,
  • collectieve pensioenopbouw via de werkgever en
  • aanvullend individueel pensioen.

Het werkveld van Volo pensioen betreft de tweede pijler: de collectieve pensioenopbouw via de werkgever. Uw werkgever of pensioenfonds heeft gekozen voor pensioenuitvoering bij Volo pensioen. Voor u als werknemer is het belangrijk om te weten dat uw pensioen bij ons in goede handen is.

 

Wat is een Algemeen Pensioenfonds?

Collectieve pensioenopbouw via de werkgever kan bij verschillende organisaties. In Nederland kennen wij hiervoor de verzekeraars, de Premie Pensioen Instellingen (PPI) en  pensioenfondsen. Sinds 1 januari 2017 kent Nederland ook het algemeen pensioenfonds (APF),  een bijzondere vorm van een pensioenfonds.

Bij een APF is het mogelijk dat meerdere werkgevers er hun pensioenregeling uit laten voeren. Dit doen werkgevers in zogenaamde kringen. In iedere kring kunnen één of meerdere werkgevers hun pensioenregeling laten uitvoeren. Binnen een kring zijn de voor u, als werknemer, ingelegde pensioenpremie en het bijbehorende rendement gereserveerd voor de uitbetaling van uw pensioen.

Er zijn voordelen om samen of juist alleen in een kring te zitten. De voordelen van een gedeelde kring zijn bijvoorbeeld dat risico’s gedeeld worden en kosten worden verlaagd. In een eigen kring bestaat er bijvoorbeeld weer meer vrijheid om eigen keuzes te maken. 

 

Meer pensioen

Volo pensioen heeft een aantal kenmerken  waarmee zij meer pensioen voor u kan realiseren. Volo pensioen:

  • Kent een full-time professioneel bestuur dat op dag basis uw belangen behartigt;
  • Kent lage uitvoeringskosten;
  • Werkt samen met één van de grootste pensioenuitvoerders ter wereld.

Door deze samenwerking maken wij weinig kosten voor het beleggen en houdt u meer rendement over.  Wist u bijvoorbeeld dat ongeveer 1/3e van uw pensioen door u en uw werkgever gefinancierd wordt door de premie en dat de overige 2/3e gerealiseerd wordt door het rendement dat wij voor u maken?

Communicatie

Volo pensioen staat voor actief en eenvoudig communiceren, dit doen wij zoveel mogelijk digitaal. U krijgt bij Volo pensioen begrijpelijke en op u afgestemde communicatie. Zo leest u over uw pensioenregeling en pensioenopbouw op onze moderne portal, waar u met DigiD inlogt. Hier heeft u ook een persoonlijke inbox waar de wettelijke communicatie vanuit Volo pensioen voor u wordt bewaard. Wij willen het u zo eenvoudig mogelijk maken om met ons in contact te komen. Voor vragen kunt u terecht bij onze service desk. U kunt hen benaderen op de door u gewenste wijze: via de website, per e-mail of telefonisch.

Meer informatie over uw pensioen bij bepaalde levensgebeurtenissen?

U gaat trouwen, u krijgt een kind of u raakt arbeidsongeschikt. Tijdens uw leven kunnen er dingen veranderen in uw privésituatie. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Life Events om meer te weten te komen.