Voor pensioen- fondsen

Wat is een algemeen pensioenfonds?

Sinds 1 januari 2017 kent Nederland het algemeen pensioenfonds (APF), dit is een bijzondere vorm van een pensioenfonds.

Het is voor pensioenfondsen die hun toekomstmogelijkheden onderzoeken een optie om over te gaan naar een algemeen pensioenfonds. Een pensioenfonds kan bij een algemeen pensioenfonds de keuze maken voor een kring die past bij de risicohouding van haar eigen deelnemers. In iedere kring kunnen de rechten en verplichtingen van één of meerdere fondsen worden ondergebracht. Binnen een kring zijn de rechten en voorzieningen afgescheiden van die van andere kringen.

Zowel een eigen als een gedeelde kring kent haar eigen voordelen. In iedere kring is vertegenwoordiging van de deelnemers middels het belanghebbendenorgaan geborgd.. In een eigen kring bestaat er voorts meer vrijheid om keuzes te maken conform de financiële opzet van het huidige fonds. Voordelen van een gedeelde kring zijn bijvoorbeeld dat risico’s gedeeld worden en dat er lagere uitvoerings- en vermogensbeheerkosten zijn.

Volo pensioen kent drie gedeelde kringen. In twee kringen worden uitkeringsovereenkomsten (defined benefit) uitgevoerd. Het grote verschil tussen deze kringen is het gevoerde beleggingsbeleid. In de derde kring wordt een premieregeling (defined contribution) uitgevoerd. Tot slot kent Volo Pensioen  de mogelijkheid om voor een eigen kring te kiezen. Binnen een eigen kring is er meer keuzevrijheid doordat meer maatwerk mogelijk is. Een eigen kring kent ook een eigen vertegenwoordiging via het belanghebbendenorgaan

Waarom Volo pensioen?

Overweegt u een keuze voor een toekomst bij een algemeen pensioenfonds? Volo pensioen biedt de oplossing die u zoekt. 

Heeft u problemen met de regeldruk en het vullen van bestuurlijke posities? Volo pensioen biedt een fulltime bestuur, een eigen fulltime risicomanager en een uitvoeringspartner met expertise op ieder relevant pensioengebied. De uitvoeringspartner PGGM heeft pensioen als kernactiviteit en houdt zich alleen bezig met pensioen gerelateerde zaken. Hierdoor weet u zeker dat u aan het goede adres bent.

Zijn de kosten voor u een reden om uw toekomst te heroverwegen? Volo pensioen streeft naar een efficiënte pensioenregeling tegen lage kosten. De uitvoeringskosten gaan bij Volo pensioen omlaag. Volo pensioen heeft toegang tot veel verschillende beleggingscategorieën om voor u een optimale (duurzame) portefeuille samen te stellen.

Onze huidige klanten besparen op het gebied van uitvoerings- en vermogensbeheerkosten totaal ruim 40% ten opzichte van hun kosten toen zij nog een zelfstandig fonds waren. 

Uiteraard houdt u inspraak; via het belanghebbendenorgaan zijn deelnemers, gepensioneerden en de werkgever vertegenwoordigd. Het belanghebbendenorgaan heeft wezenlijke invloed op het reilen en zeilen van Volo pensioen.

Tot slot: Volo pensioen heeft haar werkzaamheden uitbesteed aan een organisatie die pensioenuitvoering als kernactiviteit heeft. Hierdoor bent u verzekerd van topkwaliteit op het gebied van pensioenuitvoering en vermogensbeheer.