Volo voor adviseurs

Waarom Volo pensioen adviseren?

Pensioenfondsbestuurders hebben te maken met toenemende complexiteit bij het besturen van een fonds en met stijgende uitvoeringskosten. Bij werkgevers staat door de lage rente de betaalbaarheid van de verzekerde salaris/diensttijdregelingen onder druk. Als de keuze voorligt hoe een pensioenfonds de toekomstige pensioenuitvoering wil organiseren of waar een werkgever haar toekomstige pensioenregeling gaat onder brengen is het overwegen van een APF naar onze overtuiging zeer de moeite waard .

Volo pensioen biedt een fulltime bestuur en een fulltime risicomanager die haar werkzaamheden hebben uitbesteed aan één van de grootste pensioenspecialisten ter wereld.

Voor wie?

Volo pensioen richt zich op ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en op grotere werkgevers met direct verzekerde regelingen.

Een beter pensioen door kostenbesparingen

Volo pensioen voorziet in een toekomstbestendige oplossing, door in een efficiënte en professionele uitvoering van pensioenregelingen te voorzien. We bieden schaalvoordelen door de kosten voor het besturen, administreren en beleggen te delen. Wij hanteren een scherp tarief voor top of the line vermogensbeheer. Volo pensioen maakt daarbij voor de pensioenadministratie- gebruik van een eigentijds en specifiek ten behoeve van Volo pensioen ontwikkeld platform.

Meer informatie
Graag bespreken wij de details van onze propositie met u. Ook kunt u op de pagina Waarom Volo pensioen meer lezen over onze propositie.
Heeft u interesse of wilt u graag een keer verder praten, dan kijken wij uit naar een nadere kennismaking.