Volo voor adviseurs

Waarom Volo pensioen adviseren?

Pensioenfondsbestuurders hebben te maken met toenemende complexiteit ten aanzien van het besturen van een fonds en met stijgende uitvoeringskosten. Bij werkgevers staat door de lage rente de betaalbaarheid van verzekerde salaris/diensttijdregelingen onder druk.

Voor wie?
Volo pensioen richt zich op ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en op de grotere werkgevers met direct verzekerde regelingen. 

Een beter pensioen door kostenbesparingen
Volo pensioen voorziet in een toekomstbestendige oplossing, door in een efficiënte en professionele uitvoering van pensioenregelingen te voorzien. We bieden schaalvoordelen door de kosten voor het besturen, administreren en beleggen te delen en door slim in te kopen hanteren we een scherp tarief voor top of the line vermogensbeheer. Volo maakt  daarbij voor de pensioenadministratie gebruik van een  specifiek aan Volo pensioen toegewezen platvorm.

Meer informatie
Graag bespreken wij de details van onze propositie met u. Ook kunt u op de pagina Waarom Volo pensioen meer lezen over onze propositie.
Heeft u interesse of wilt u graag een keer verder praten, dan kijken wij uit naar een nadere kennismaking.