Veelgestelde vragen

Wat is pensioen?

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

  • Het AOW pensioen via de overheid
  • Pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd
  • Aanvullingen op het pensioen waarvoor u zelf (individueel) kunt zorgen

Het pensioen dat u opbouwt bij Volo pensioen betreft het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd (tweede pijler). Hiervoor betalen u en uw werkgever premie. Dit is niet alleen een inkomen voor later. Onder pensioen vallen:

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen en wezenpensioen
    • Tijdelijk nabestaandenpensioen (ANW-hiaat) optioneel
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen optioneel
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Er bestaan verschillende soorten pensioen en regelingen. Wat er voor u is geregeld, leest u in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement. Klanten van Volo pensioen vinden deze informatie vanaf 1 maart 2018 op MijnVolopensioen. Kijk voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen op 1 maart 2018 op MijnVolopensioen. Kijk voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen op mijnpensioenoverzicht.nl

Wat is een Algemeen Pensioenfonds?

Pensioen kan worden ondergebracht bij een pensioenfonds, een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI). Een algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type fonds dat verschillende potjes met geld mag aanhouden. Dat doen zij in zogenaamde kringen. Uw werkgever zit in of ‘heeft’ zo’n kring. In een kring kunnen verschillende werkgevers met hun pensioenregeling gebundeld worden om kosten te sparen en samen risico’s te delen.

Volo pensioen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en PGGM is de uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat de uitvoering van het vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie is uitbesteed aan PGGM. Dit is eveneens een non-for-profit organisatie. Samen zorgen we voor een goed pensioen voor u.

Waar kan ik inloggen?

Dit kan rechtsbovenin op de knop inloggen. Vanaf 1 maart 2018 vindt u op MijnVolopensioen uw persoonlijke gegevens, uw pensioengegevens, uw inbox met daarin de communicatie vanuit het pensioenfonds en gelaagde informaie over uw pensioeregeling (Pensioen 1-2-3).

Wanneer kan ik met pensioen?

U kunt tegelijk met het ontvangen van uw AOW met pensioen maar vaak ook eerder of later.

Eerder met pensioen betekent doorgaans dat u minder pensioen ontvangt en later met pensioen juist meer, dit heeft te maken met een kortere versus een langere tijd voor pensioenopbouw en een langere versus kortere uitbetalingsperiode.

Een vuistregel is dat een jaar eerder met pensioen een 6 tot 8 procent lagere pensioenuitkering oplevert. Vanaf 1 maart vindt u op MijnVolopensioen de pensioenplanner waarop u verschillende scenario's kunt bekijken en ook uw keuze kunt doorgeven. Deeltijdpensioen is ook een optie waarvoor u kunt kiezen, naar verwachting wordt dit steeds populairder met het stijgen van de pensioenleeftijd.

Wat is de dekkingsgraad van Volo pensioen?

En dekkingsgraad is een percentage dat aangeeft in hoeverre een bepaald vermogen voldoende is om toekomstige uitkeringen van te betalen.

Bij een algemeen pensioenfonds (APF) is er niet één dekkingsgraad, maar bestaan er dekkingsgraden per kring. Een kring betekent dat er een afgescheiden vermogen wordt aangehouden. Uw werkgever heeft voor een bepaalde kring gekozen op basis van de dekkingsgraad bij overgang, indexeringsambitie & risicohouding (ten aanzien van beleggen) en ook de samenstelling van de deelnemerspopulatie (man/vrouw, jong/oud).

Wanneer wordt een klein pensioen afgekocht?

Wanneer u niet meer deelneemt aan een pensioenregeling mag de pensioenuitvoerder onder bepaalde omstandigheden uw pensioen afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot €474,11 per jaar (1 januari 2018). Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. U krijgt in de toekomst dan geen pensioen meer. Over dit bedrag is belasting verschuldigd.