Veelgestelde vragen

Wat is pensioen?

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

  1. Het AOW pensioen via de overheid
  2. Pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd
  3. Aanvullingen op het pensioen waarvoor u zelf kunt zorgen

Het pensioen dat u opbouwt bij Volo pensioen is waar u en uw werkgever premie voor betalen. Dit is niet alleen een inkomen voor later. Onder pensioen vallen:

  1. Ouderdomspensioen
  2. Partnerpensioen en wezenpensioen
    • Tijdelijk nabestaandenpensioen (ANW-hiaat)
  3. Arbeidsongeschiktheidspensioen
    • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Er bestaan verschillende soorten pensioen en regelingen. Wat er voor u is geregeld, leest u in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement. Klanten van Volo pensioen vinden deze informatie op MijnVolopensioen. Kijk voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen op mijnpensioenoverzicht.nl

Wat is een Algemeen Pensioenfonds?

Pensioen kan worden ondergebracht bij een pensioenfonds, een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI). Een algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type fonds dat verschillende potjes met geld mag aanhouden. Dat doen zij in zogenaamde kringen. Uw werkgever zit in of ‘heeft’ zo’n kring.

Volo pensioen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en PGGM is de uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat de uitvoering van het vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie is uitbesteed aan PGGM. Dit is eveneens een non-for-profit organisatie. Samen zorgen we voor een goed pensioen voor u.

Wat is een CDC regeling?

Bij Volo pensioen bouwt u pensioen op in een CDC regeling. Dit is een soort pensioenregeling en staat voor Collective Defined Contribution. Dit type regeling combineert een beperkt risico voor de werkgever met de voordelen van een collectief pensioensysteem. De premie ligt voor een groot aantal jaren vast. Achteraf weten we pas of de premies en rendementen toereikend zijn. We worden namelijk steeds ouder en ook kunnen we schokken op de financiële markten niet precies voorspellen. Uw pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de toekomstige toeslagen staan dus niet vast. Deze zijn namelijk afhankelijk van de financiële middelen van Volo pensioen. Het risico dat u minder pensioen krijgt dan u nodig heeft of dacht te krijgen, ligt bij u.

Waar kan ik inloggen?

Dit kan rechtsbovenin op de knop inloggen. Op MijnVolopensioen vindt u uw persoonlijke gegevens, uw pensioengegevens, uw inbox met daarin de communicatie vanuit het pensioenfonds en gelaagde informaie over uw pensioeregeling (Pensioen 1-2-3).

Wanneer kan ik met pensioen?

U kunt gelijkertijd met het ontvangen van uw AOW met pensioen maar vaak ook eerder of later.

Eerder met pensioen betekent doorgaans dat u minder pensioen ontvangt en later met pensioen juist meer, dit heeft te maken met een kortere versus een langere tijd voor pensioenobouw en een langere versus kortere uitbetalingsperiode.

Een vuistregel is dat een jaar eerder met pensioen een 6 tot 8 procent lagere pensioenuitkering oplevert. Op MijnVolopensioen vindt u de pensioenplanner waarop u verschillende scenario's kunt bekijken en ook uw keuze kunt doorgeven. Deeltijdpensioen is ook een optie waarvoor u kunt kiezen, naar verwachting wordt dit steeds populairder met het stijgen van de pensioenleeftijd.

Wat is de dekkingsgraad van Volo pensioen?

En dekkingsgraad is een percentage dat aangeeft in hoeverre een bepaald vermogen voldoende is om toekomstige uitkeringen van te betalen.

Bij een algemeen pensioenfonds (APF) is er niet één dekkingsgraad, maar bestaan er dekkingsgraden per kring. Een kring betekent dat er een afgescheiden vermogen wordt aangehouden. Uw werkgever heeft voor een bepaalde kring gekozen op basis van de dekkingsgraad bij overgang, indexeringsambitie & risicohouding (ten aanzien van beleggen) en ook de samenstelling van de deelnemerspopulatie (man/vrouw, jong/oud)

Wanneer wordt een klein pensioen afgekocht?

Wanneer u niet meer deelneemt aan een pensioenregeling mag de pensioenuitvoerder onder bepaalde omstandigheden uw pensioen afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot €465,95 per jaar (1 januari 2016). Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. U krijgt in de toekomst dan geen pensioen meer. Over dit bedrag is belasting verschuldigd.