Veelgestelde vragen

Wanneer wordt een klein pensioen afgekocht?

Wanneer u niet meer deelneemt aan een pensioenregeling mag de pensioenuitvoerder onder bepaalde omstandigheden uw pensioen afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot €465,95 per jaar (1 januari 2016). Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. U krijgt in de toekomst dan geen pensioen meer. Over dit bedrag is belasting verschuldigd.

Wanneer kan ik met pensioen?

U kunt gelijkertijd met het ontvangen van uw AOW met pensioen maar vaak ook eerder of later.

Eerder met pensioen betekent doorgaans dat u minder pensioen ontvangt en later met pensioen juist meer, dit heeft te maken met een kortere versus een langere tijd voor pensioenobouw en een langere versus kortere uitbetalingsperiode.

Een vuistregel is dat een jaar eerder met pensioen een 6 tot 8 procent lagere pensioenuitkering oplevert. Op MijnVolo vindt u de pensioenplanner waarop u verschillende scenario's kunt bekijken en ook uw keuze kunt doorgeven. Deeltijdpensioen is ook een optie waarvoor u kunt kiezen, naar verwachting wordt dit steeds populairder met het stijgen van de pensioenleeftijd.

Waar kan ik inloggen?

Dat kan hieronder. Op MijnVolo vindt u uw persoonlijke gegevens, uw pensioengegevens, uw inbox met daarin de communicatie vanuit het pensioenfonds en gelaagde informaie over uw pensioeregeling (Pensioen 1-2-3)