Uw pensioen

U heeft tijdens u werkende leven pensioen opgebouwd en hoopt ook na pensioenering dat leven te kunnen leiden waar u op hoopt. Alleen of met uw partner, kinderen en misschien ook kleinkinderen. Na het doorgegeven van uw gegevens en pensioenkeuzes kunt u gaan genieten van uw pensioen.

Wanneer gaat uw pensioen in?

U krijgt bij Volo pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u voor het eerst AOW krijgt. Voor de meeste mensen is dat 67 jaar, voor sommige mensen eerder of later. U berekent hier wanneer uw AOW ingaat.

Wanneer wordt uw pensioen uitbetaald?

Uw pensioen wordt rond de 23 van de maand uitbetaald.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Hoeveel pensioen u straks uitbetaald krijgt hangt af van uw salaris, hoe lang u pensioen heeft opgebouwd en van de regeling(en). Vanaf 1 januari 2018 bekijkt uw situatie op www.mijn.volopensioen.nl (deze site is op dit moment nog niet bereikbaar).

Een overzicht van al uw pensioenen vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wanneer uw pensioen lager is dan € 465,94 (bedrag 2016), dan krijgt u een groter bedrag ineens uitbetaald. Dit heet afkoop. Dit doen we alleen wanneer u hiermee instemt. Standaard kopen we uw klein pensioen af in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Partnerpensioen; wat is er geregeld voor uw partner?

Voorafgaand aan uw pensionering kunt u uw persoonlijke keuzes ten aanzien van uw pensioen doorgeven. Nadat uw pensioen is ingegaan kan dit niet meer. U ontvangt hierover zes maanden voor uw pensioendatum van Volo pensioen bericht. Via de planner op MijnVolopensioen bekijkt u welke opties u heeft, kunt u de consequenties van bepaalde keuzes afwegen en geeft u ook uw keuzes door. Deze pensioenplanner wordt in ieder geval 6 maanden voorafgaand aan uw geplande pensionering geactiveerd.

Uw partner krijgt partnerpensioen wanneer u overlijdt na pensionering. De hoogte hiervan kunt u voorafgaand aan uw pensionering beïnvloeden. Lees meer hierover bij ‘bijna met pensioen’. Let op! Wanneer u samenwoont en u heeft uw partner niet aangemeld bij Volo pensioen, dan heeft deze geen recht op partnerpensioen.

Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden. 

Wilt u weten wat u tot op heden heeft opgebouwd? Ga dan naar MijnVolopensioen en bekijk uw pensioen bij Mijn Pensioen en/of in uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) in Mijn Inbox.

Voor een volledig overzicht van al uw opgebouwde pensioenen, kijkt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, hebben wij extra informatie van u nodig.  U kunt uw adres eenvoudig aan ons doorgeven via administratie@volopensioen.nl of via MijnVolopensioen. Onderstaande aanvullende informatie hebben wij ook van u nodig:

 

1. Bewijs van in leven zijn

Uw gemeente geeft het niet aan ons door als u overlijdt. Daarom hebben wij een bewijs nodig dat u nog leeft. Wij vragen u het formulier ‘Attestatie de vita’ (internationale bewijs van in leven zijn) in te laten vullen door notaris, de Nederlandse ambassade, het Nederlandse consulaat, of de plaatselijke authoriteiten. Stuur het vervolgens naar ons terug. U dient dit bewijs elk jaar te verzorgen.

2. Vrijstelling van loonbelasting

Betaalt u belasting in het land waar u woont? Dan is het belangrijk dat u een vrijstelling aanvraagt bij de Belastingdienst (formulier van de belastingdienst) , anders betaalt u straks dubbel belasting.

Internationaal formulier van ‘in leven zijn’ (pdf wordt nog toegevoegd)

Formulier vrijstelling loonbelasting (pdf wordt nog toegevoegd)

Bekijk hoe u bij ons in de administratie staat, onder Mijn Gegevens op MijnVolopensioen.