Uw pensioen

Na pensionering het leven leiden waar u op hoopt? U kunt zelf een aantal pensioenkeuzes maken.

Uw pensioen in het kort
Uw pensioen bij Volo pensioen gaat in op de dag waarop de deelnemer AOW gerechtigd wordt. De AOW-leeftijd wordt door de overheid pas 5 jaar van tevoren definitief vastgesteld. U berekent hier wanneer uw AOW ingaat.
U kunt ervoor kiezen eerder of later met pensioen te gaan. Op z’n vroegst 5 jaar voor u AOW gaat ontvangen en op z’n laatst 5 jaar na u AOW bent gaan ontvangen. Voordat uw pensioen ingaat kunt u een aantal keuzes maken. U ontvangt hierover zes maanden voor uw pensioendatum bericht van ons. Via de planner op MijnVolopensioen kunt u uw keuzes afwegen en doorgeven.

Hoeveel pensioen krijgt u?
De hoogte van uw pensioen hangt af van uw salaris, hoe lang u pensioen heeft opgebouwd en van de inhoud van uw pensioen regeling(en). Op MijnVolopensioen ziet u hoe hoog uw pensioen bij Volo pensioen is. Een overzicht van al uw pensioenen vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wanneer uw pensioen op de standaard pensioendatum lager is dan € 497,27 (bedrag 2020) per jaar, dan krijgt u eenmalig een groter bedrag ineens uitbetaald. Dit heet afkoop. Dit doen we alleen wanneer u hiermee instemt. Standaard kopen we uw kleine pensioen af in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer wordt uw pensioen uitbetaald?
Uw pensioen wordt rond de 24e van de maand uitbetaald.


Partnerpensioen: wat is er geregeld voor uw partner?

Uw partner krijgt partnerpensioen als u komt te overlijden voor uw pensionering. Als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan, dan is er niet standaard een partnerpensioen. Dit hangt af van de pensioenregeling (dit ziet u op MijnVolopensioen en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht):

  • Heeft hij gekozen voor een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt het partnerpensioen zodra u met pensioen gaat, tenzij u er zelf voor kiest om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen.
  • Als uw werkgever heeft gekozen voor een partnerpensioen op opbouwbasis, dan bouwt u wel een partnerpensioen op. Dit bedrag blijft staan voor uw partner als u met pensioen of uit dienst gaat. De hoogte van dit partnerpensioen kunt u voorafgaand aan uw pensionering beïnvloeden.
    Lees meer bij ‘bijna met pensioen’.

Let op!
Woont u samen en heeft u uw partner niet aangemeld bij Volo pensioen? Dan heeft deze geen recht op partnerpensioen.
Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Wilt u weten wat u tot op heden heeft opgebouwd? Kijk dan op MijnVolopensioen. Voor een volledig overzicht van al uw opgebouwde pensioenen, kijkt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen?
Als u in het buitenland woont en pensioen ontvangt, dan hebben wij extra informatie van u nodig. U geeft uw adres eenvoudig aan ons door via klantenservice@volopensioen.nl. Daarnaast hebben wij van u nodig:

1. Na pensionering: bewijs van in leven zijn
Uw gemeente geeft het niet aan ons door als u overlijdt in het buitenland. Om uw pensioen uit te kunnen keren hebben wij jaarlijks een bewijs nodig dat u nog leeft. Elk jaar rond september vragen wij u het formulier ‘Attestatie de vita’ (internationale bewijs van in leven zijn) in te laten vullen door een notaris, de Nederlandse ambassade, het Nederlandse consulaat of de plaatselijke autoriteiten. Stuur het vervolgens binnen 4 maanden naar ons terug. U dient dit bewijs elk jaar te verzorgen.

2. Vrijstelling van loonheffing
Betaalt u belasting in het land waar u woont? Dan is het belangrijk dat u een vrijstelling aanvraagt bij de Belastingdienst (formulier van de belastingdienst), anders betaalt u straks dubbel belasting.

Formulier vrijstelling loonheffing

Wetswijziging loonheffingskorting voor niet-ingezetenen per 1-1-2019
Er is een wetswijziging vanuit de Belastingdienst op het gebied van loonheffingskorting. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-ingezetenen niet altijd recht op de loonheffingskorting. Voor Volo pensioen is niet duidelijk of een niet-ingezetene wel of geen recht heeft op de loonheffingskorting. 

Volo pensioen heeft ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2019 de loonheffingskorting niet meer toe te passen, dit geldt ook voor grensarbeiders. De deelnemers die in aanmerking komen voor de loonheffingskorting moeten dit zelf regelen met de Belastingdienst.

Met deze maatregel wordt vanaf 2019 voorkomen dat grote aantallen buitenlandse belastingplichtigen via de loonbelasting te veel aan heffingskortingen ontvangen, waarop ze in de inkomstenbelasting geen of minder recht hebben. Deze moeten dan via het aanslagtraject in de inkomstenbelasting weer worden teruggevorderd, met de daaraan verbonden (uitvoerings)lasten en handhavings- en invorderingsrisico’s. Door de heffingskortingen – met uitzondering van de arbeidskorting – alleen via de inkomstenbelasting toe te kennen, wordt deze toekenning beter gericht. 

Volo pensioen blijft de loonheffingskorting wel toepassen voor de inwoners van Nederland.