Stoppen met werken

Welke reden u ook heeft om voor uw pensioen te stoppen met werken, het heeft altijd gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. We informeren u over de verschillende situaties.

Bent u werkloos? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft gewoon bij Volo pensioen staan ten behoeve van u. U kunt niet vrijwillig doorsparen voor uw pensioenopbouw.  

Dit verandert ook

  • Overlijdt u? Dan krijgt uw partner minder of geen partnerpensioen van ons.
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan  krijgt u geen premievrije pensioenopbouw. Behalve als u al ziek was voordat u werkloos werd. Wij betalen dan voor het deel dat u door uw ziekte arbeidsongeschikt wordt.

Wilt u precies weten wat uw situatie is? Leest u dan de Pensioen 1-2-3.