Stoppen met werken

Stoppen met werken heeft altijd gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. We informeren u over de verschillende situaties en gevolgen.

Bent u werkloos? Dan bouwt u geen pensioen meer bij ons op. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft gewoon bij Volo pensioen staan ten behoeve van u. U kunt bij ons niet vrijwillig doorsparen voor uw pensioenopbouw. 

Dit verandert ook als u stopt met werken

  • overlijden: dan krijgt uw partner minder of geen partnerpensioen van ons.
  • arbeidsongeschiktheid: dan krijgt u geen premievrije pensioenopbouw. Behalve als u al ziek was voordat u werkloos werd. Wij betalen de pensioenopbouw voor het deel dat u door uw ziekte arbeidsongeschikt bent.

Wilt u weten welke situatie voor u geldt? Kijk dan op Laag 1 van het Pensioen 1-2-3 of op MijnVolopensioen.