Scheiden of einde relatie

Wanneer u en uw partner besluiten de relatie te verbreken, is het goed om een aantal zaken te weten.

Scheiden

Bij echtscheiding heeft uw ex-partner wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Hoe die verdeling in zijn werk gaat is in de wet vastgelegd. Onderling kunt u er ook voor kiezen van de wet af te wijken en andere afspraken te maken. Het gaat bij de verdeling om twee pensioensoorten:

Partnerpensioen                        

Bij partnerpensioen op opbouwbasis gaat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd naar uw ex-partner (bijzonder partnerpensioen). Als partnerpensioen verzekerd is op risicobasis vervalt het recht voor uw ex-partner op dit pensioen.

Op MijnVolopensioen leest u vanaf maart 2018 welke situatie voor u geldt. 

Ouderdomspensioen

Bij een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd (verevening). Dit geldt alleen indien u gehuwd bent of geregistreerd partner bent. 

Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen uitgekeerd vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Het wordt uitgekeerd zolang u allebei in leven bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u zijn of haar deel er weer bij. Als u eerder overlijdt dan uw ex-partner, stopt de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner ook.

Heeft u uw ex-partner aangemeld bij Volo pensioen? En woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door contact op te nemen met de klantenservice.

Download het formulier: Mededelingsformulier Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Uit elkaar na samenwonen

Heeft u uw ex-partner aangemeld bij Volo pensioen? En woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door contact op te nemen met de klantenservice.

Bij partnerpensioen op opbouwbasis

Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen) dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Uw nieuwe partner krijgt daardoor minder pensioen van ons als u overlijdt.

Willen u en uw ex-partner dit niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van het partnerpensioen. U kunt onderling afspraken maken over de verdeling van uw pensioen in de tijd dat u samen was.

Let op! Is uw ex-partner niet bij ons aangemeld? Dan krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen op risicobasis

Bij partnerpensioen op risicobasis heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen.

 

Welke situatie op u van toepassing is leest u in laag 1 van uw Pensioen 1-2-3