Scheiden of einde relatie

Wanneer u en uw partner besluiten de relatie te verbreken, is het goed om een aantal zaken te weten.

Scheiden

Bij echtscheiding heeft uw ex-partner wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Hoe die verdeling in zijn werk gaat is in de wet vastgelegd. Onderling kunt u er ook voor kiezen van de wet af te wijken en andere afspraken te maken. Het gaat bij de verdeling om twee pensioensoorten: het partnerpensioen en het ouderdomspensioen.

Partnerpensioen

Bij partnerpensioen op opbouwbasis gaat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd naar uw ex-partner (bijzonder partnerpensioen).

Wanneer partnerpensioen verzekerd is op risicobasis vervalt het recht voor uw ex-partner op dit pensioen.

Op MijnVolopensioen leest u welke situatie voor u geldt. 

Ouderdomspensioen

Bij een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van het

 


ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd (verevening). Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Het wordt uitgekeerd zolang u allebei in leven bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u zijn of haar deel er weer bij. Als u eerder overlijdt dan uw ex-partner, stopt de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen aan hem of haar ook.

 

Uit elkaar na samenwonen

Heeft u uw ex-partner aangemeld Volo pensioen? Meld uw ex-partner dan ook af! 

Er bestaan twee soorten partnerpensioen; partnerpensioen op opbouwbasis en partnerpensioen op risicobasis. Welke situatie op u van toepassing is, leest u in laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 op MijnVolopensioen

Bij partnerpensioen op opbouwbasis

Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen) dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Uw nieuwe partner krijgt daardoor minder partnerpensioen van ons als u overlijdt.

Willen u en uw ex-partner dit niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van het partnerpensioen. U kunt onderling afspraken maken over de verdeling van uw partnerpensioen in de tijd dat u samen was.

Op MijnVolopensioen vindt u het formulier waarop u de Afstandverklaring kunt doorgeven.

Let op! Is uw ex-partner niet bij ons aangemeld? Dan krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen als u overlijdt.

Partnerpensioen op risicobasis

Bij partnerpensioen op risicobasis heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen.

 

Welke situatie op u van toepassing is leest u in laag 1 van uw Pensioen 1-2-3 op MijnVolopensioen