Scheiden of einde relatie

Wanneer u en uw partner besluiten de relatie te verbreken, is het goed om een aantal zaken te weten. Bekijk de consequenties voor uw pensioen.

Scheiden

Bij echtscheiding heeft uw ex-partner wettelijk recht op een deel van uw pensioen. In overleg met uw ex-partner kunt u er ook voor kiezen van de wet af te wijken en andere afspraken te maken. Het gaat bij de verdeling om twee pensioensoorten:

Partnerpensioen
Bij partnerpensioen op opbouwbasis gaat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd naar uw ex-partner. Dit noemen we dan het bijzonder partnerpensioen.

Als partnerpensioen verzekerd is op risicobasis vervalt het recht voor uw ex-partner op dit pensioen vanaf de echtscheiding.

Wilt u weten welke situatie voor u geldt? Kijk dan op Laag 1 van het Pensioen 1-2-3 of op Mijnvolopensioen.

Ouderdomspensioen
Bij een scheiding heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) heeft opgebouwd. Dit noemen we pensioenverevening. Dit geldt alleen als u getrouwd of geregistreerd partner bent.

Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen uitgekeerd vanaf de datum dat u met pensioen gaat. Het wordt uitgekeerd zolang u allebei in leven bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u zijn of haar deel er weer bij. Overlijdt u eerder dan uw ex-partner? Dan stopt de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner ook.

Heeft u uw ex-partner aangemeld bij Volo pensioen? En woont u niet langer samen? Geef dit dan aan ons door contact op te nemen met de klantenservice.

Andere afspraken
U mag in overleg met uw ex-partner afwijken van de wettelijke regeling en kiezen voor een andere verdeling. Gebruik hiervoor het formulier Mededelingsformulier Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk dat de ex-partner met een geconverteerd ouderdomspensioen dit overdraagt naar een pensioenuitvoerder waar hij/zij zelf pensioen opbouwt.

Uit elkaar na samenwonen

Heeft u uw ex-partner aangemeld bij Volo pensioen? En woont u niet langer samen? Dan kunt u in MijnVolopensioen uw ex-partner afmelden. Als u uit elkaar gaat na een periode van samenwonen wordt het partnerpensioen verdeeld. Uw ouderdomspensioen wordt niet verdeeld na een periode van samenwonen.

Bij partnerpensioen op opbouwbasis
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Dit noemen we vanaf dan het bijzonder partnerpensioen. Dit betekent dat als u komt te overlijden, uw nieuwe partner geen volledig partnerpensioen van ons krijgt.

Willen u en uw ex-partner dit niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van het partnerpensioen. U kunt onderling afspraken maken over de verdeling van uw pensioen in de tijd dat u samen was.

Let op! Is uw ex-partner niet bij ons aangemeld? Dan krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen als u overlijdt.


Partnerpensioen op risicobasis
Bij partnerpensioen op risicobasis heeft uw ex-partner geen recht op partnerpensioen.

Wilt u weten welke situatie voor u geldt? Kijk dan op Laag 1 van het Pensioen 1-2-3 of op MijnVolopensioen.
 

Overlijden
Als u overlijdt, dan wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Daarvoor is het partner- en wezenpensioen.

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden uw overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Woont u in het buitenland en komt u te overlijden, dan moeten uw nabestaanden het overlijden wél melden bij Volo pensioen. Zij doen dat door een e-mail of brief naar ons te sturen met een kopie van de overlijdensakte.

Wat er voor uw nabestaanden is geregeld, leest u in uw UPO of op MijnVolopensioen. Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarop het bedrag dat uw partner en kinderen aan pensioen zullen ontvangen bij uw overlijden.