Overlijden

Als u overlijdt, wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Het partnerpensioen en wezenpensioen van Volo pensioen helpt daarbij.

Als u in Nederland woont, hoeven uw nabestaanden uw overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Woonde u in het buitenland, dan moeten de nabestaanden het overlijden wél melden bij Volo pensioen. Zij doen dat door een e-mail of brief naar ons te sturen met een kopie van de overlijdensakte.

Wat er voor uw nabestaanden is geregeld leest u in uw UPO. Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarop het bedrag dat uw partner en kinderen aan pensioen zullen ontvangen bij uw overlijden.