Overlijden

Als u overlijdt, wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Het partnerpensioen en wezenpensioen van Volo pensioen helpt daarbij.

Als u in Nederland woont hoeven uw nabestaanden uw overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente waar u woont geeft dit namelijk aan ons door. Wij doen er alles aan om het nabestaandenpensioen zo snel mogelijk te regelen.

Woont of woonde u in het buitenland, dan moeten de nabestaanden het overlijden wél melden bij Volo pensioen. Zij doen dat door een e-mail of brief naar ons te sturen met een kopie van de overlijdensakte. Verwijzen naar postadres. Uw nabestaanden kunnen indien gewenst zelf een ander correspondentie adres doorgeven.

Wat er voor uw nabestaanden is geregeld leest u in uw UPO. Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarop het bedrag dat uw partner en kinderen aan pensioen zullen ontvangen bij uw overlijden. U vindt dit overzicht in uw inbox op MijnVolopensioen.