Vermogensbeheer

Volo pensioen belegt in de basis in de fondsen voor gemene rekening van PGGM. De beleggingsportefeuille komt tot stand zoals hieronder weergeven.

Afbeelding: beleggingsproces ALM tot implementatie 

Onze beleggingsovertuigingen

Volo pensioen hanteert zes vertrekpunten bij het beleggingsbeleid, namelijk:

1. Bij de bepaling van het strategisch beleggingsbeleid staan de ambitie en risicohouding van de deelnemers centraal
2. Schaalvoordelen vormen een belangrijke bouwsteen van het beleggingsbeleid
3. Kostenbeheersing bij de uitvoering van het beleggingsbeleid komt direct ten goede aan het beleggingsrendement van de deelnemer
4. Om de ambitie van de deelnemers te realiseren is het nodig beleggingsrisico’s te nemen
5. Wij laten ons niet van de wijs brengen door de waan van de dag. Het pensioenresultaat van onze deelnemers is leidend
6. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid

De complete Verklaringen Beleggingsbeginselen voor de 3 kringen zijn terug te vinden in laag 3 van de Pensioen 1-2-3.