Pensioenregeling

Pensioenregeling

Volo pensioen biedt een Middelloon DB regeling - Defined Benefit. Zowel de werkgever als de deelnemer hebben binnen deze regeling een aantal keuzemogelijkheden.

Keuzes werkgever

Premiepercentage

 • Minimaal premie passend bij opbouw van 1% (ca. 14%) per jaar
 • Maximaal premie passend bij fiscaal maximale opbouw van 1,875% per jaar

Franchise

 • Minimaal de fiscaal minimale franchise voor middelloonregelingen. Volgt de jaarlijkse aanpassing van overheidswege
 • Maximaal € 20.000

Pensioengevende salariselementen

 • Welke salariselementen tellen mee (vaste salaris of ook variabele beloningselementen)

Maximaal Pensioengevend salaris

 • Maximaal € 105.075 (fiscaal maximaal)
 • Een lagere eigen grens is mogelijk

Keuzes deelnemers

 • Hoog-laag pensioen
 • Ingang pensioen tussen 5 jaar voor en 5 jaar na de AOW-leeftijd
 • Deeltijdpensioen
 • Uitruil tussen ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP) op pensioendatum

Optioneel

WIA-excedent

 • Uitbreiding WIA-dekking tot boven maximum jaarloon (ca. € 50.000)

ANW-hiaat

 • Tijdelijke aanvulling partnerpensioen tot AOW-leeftijd partner

Excedentmodule

 • Mogelijkheid voor pensioenopbouw over het deel van het inkomen tussen het maximum pensioengevendsalaris van de DB-regeling en het fiscaal maximum pensioengevend salaris op basis van een premieovereenkomst (DC)