Pensioenoplossingen

Pensioenoplossingen

Klanten van Volo pensioen (werkgevers) kunnen kiezen tot welke kring zij willen toetreden. Elke werkgever kan zijn eigen pensioenregeling voeren. Binnen de kring is het vermogen afgescheiden van andere kringen. Iedere deelnemer binnen de kring heeft zijn/haar eigen recht op een pensioenaanspraak. 

Volo pensioen kent drie gedeelde kringen. In twee kringen worden uitkeringsovereenkomsten (defined benefit) uitgevoerd. Het grote verschil tussen deze kringen is het gevoerde beleggingsbeleid. In de derde kring wordt een premieregeling (defined contribution) uitgevoerd.  Tot slot kent Volo Pensioen  de mogelijkheid om voor een eigen kring te kiezen. Binnen een eigen kring is er meer keuzevrijheid doordat meer maatwerk mogelijk is. Een eigen kring kent ook een eigen vertegenwoordiging via het belanghebbendenorgaan.

De twee gedeelde kringen bieden een DB regeling. Hiervoor geldt dat:

  • Werkgevers met gelijk risicoprofiel worden gebundeld;
  • Er binnen de regeling  bepaalde keuzes kunnen worden gemaakt;
  • Zeggenschap en kosten worden gedeeld.