Pensioenoplossingen

Pensioenoplossingen

Klanten van Volo pensioen (werkgevers) kunnen kiezen tot welke kring toe te treden (binnen een kring geldt een financieel afgescheiden uitvoering van pensioenregelingen).

Naast twee gedeelde kringen met óf een lage indexatieambitie óf een gemiddelde indexatieambitie, bestaat ook de keuze voor een eigen kring. Bij een eigen kring is beperkt maatwerk mogelijk, Defined Benefit (DB) en Collective Defined Contribution (CDC) en geldt maximale zeggenschap.

De twee gestandaardiseerde kringen bieden een DB regeling:

  • Werkgevers met gelijk risicoprofiel worden gebundeld
  • Binnen de regeling moeten én mogen bepaalde keuzes worden gemaakt
  • Zeggenschap en kosten worden gedeeld 

Kring DB 1 defensief

Indexatie: indexering tot max. prijsinflatie indien de financiële positie het toelaat. Premie / inkoop: demping op 60-maands gemiddelde rente Beleggingsbeleid: 30% zakelijk, 70% VRW, 70% rentehedge

Kring DB 2 gemiddeld

Indexatie: lange termijn ambitie is volgen van prijsinflatie Premie / inkoop: gedempte rente op rendement minus inflatie Beleggingsbeleid: 50% zakelijk, 50% vast rentende waarden, 50% rentehedge

Eigen kring

Ambitie, risicohouding en pensioenregeling afgestemd op uw deelnemers.