Even voorstellen

Bestuur

   

Erik Goris

   
Met Volo pensioen willen we onze klanten dé pensioenoplossing bieden door slim samenwerken. Zeker nu risico's meer en meer bij de deelnemer liggen, hebben wij als bestuur een bijzondere zorgplicht naar deelnemers. Daarom bieden we pensioenproducten die uitgaan van het belang van de deelnemer. Wat betreft de risico's zijn we transparant. Wij werken duurzaam, zonder winstoogmerk en voor een maximaal deelnemersresultaat. We gaan ervoor om klanten te verrassen met gemak én een branche oneigen service, en hopen dat tevreden klanten ambassadeurs worden van Volo pensioen.

 

Frans van der Horst

   
"In het bestuur van Volo pensioen heb ik als aandachtgebied vermogensbeheer. In de besluitvorming hierover behartig ik de belangen van alle partijen, deze weeg ik zorgvuldig af. De betrokkenen van Volo pensioen moeten hiervan op aan kunnen. Op beleggingsgebied is de dynamiek groot en zijn de afwegingen talrijk: actief versus passief beheer, liquide versus private markten. Hoe vertaal je duurzaam beleggen naar concreet beleid? Hoe zet je tijdig de juiste innovaties in? Met veel enthousiasme zet ik mijn kennis en ervaring in voor Volo pensioen en haar deelnemers."

   

Johan van der Tas

   
"In het bestuur van Volo pensioen ben ik verantwoordelijk voor de pensioenadministratie en -communicatie, waaronder ook IT, productontwikkeling en riskmanagement. Ik vind het een mooie uitdaging om te bouwen aan een nieuw onderdeel van het toekomstige pensioenlandschap. Mijn ambitie is Volo pensioen tot een blijvend succes te maken, waarbij het belang van de deelnemer het beste gediend wordt. Ik wil het pensioen op alle fronten zo professioneel mogelijk beheren en helder verwoorden richting de deelnemer.

In de afgelopen decennia heb ik veel ervaring met pensioenuitvoering opgedaan in directiefuncties bij een internationale consultant, een pensioenadministrateur en andere financiële instellingen. Mijn huidige rol als bestuurslid is nieuw voor me. Aangezien wij als bestuur fulltime aan boord zijn, houden we ons zowel met de uitvoering als met de aansturing van verschillende afdelingen bezig. Die combinatie bevalt me goed!" 

Raad van toezicht 

   

Lydian Aitton 

   
"Als voorzitter van de Raad van Toezicht zie ik het als mijn taak om te zorgen voor een evenwichtige belangenafweging, om toe te zien op transparantie in de besluitvorming en communicatie daarover in heldere taal aan alle belanghebbenden van Volo pensioen."

   

Ap Fraterman 

   
"Volo pensioen biedt een heel nieuw soort pensioenoplossing en dat is best spannend! Als toezichthouder wil ik er aan bijdragen hier een succes van te maken.
En dat in lijn met waar het volgens mij bij pensioen om moet gaan: betrouwbaar, vernieuwend en áltijd in het belang van de deelnemers."

   

Gemmie Hermens

   
"Met mijn achtergrond als HR Director en ruim 20 jaar ervaring in de HR discipline is het mijn missie om vanuit mijn toezichthoudende rol en mijn (HR) een belangrijke bijdrage te leveren om Volo pensioen, een nieuw pensioen product met veel potentie, voor werkgevers en -nemers uit diverse branches neer te zetten en duurzaam te laten groeien."

   

Maarten Thomassen 

   
"Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om de deelnemers een goede pensioenoplossing te kunnen bieden."