Even voorstellen

Bestuur

   

 

 

 

Johan van der Tas
"In het bestuur van Volo pensioen ben ik naast voorzitter van het bestuur ook verantwoordelijk voor de pensioenadministratie en -communicatie, inclusief IT, productontwikkeling en riskmanagement. In de afgelopen decennia heb ik veel ervaring met pensioenuitvoering opgedaan in directiefuncties bij een internationale consultant, een pensioenadministrateur en andere financiële instellingen. Ik wil het pensioen op alle fronten zo professioneel mogelijk beheren en helder verwoorden richting de deelnemer. Aangezien wij als bestuur fulltime aan boord zijn, houden we ons zowel met de uitvoering als met de aansturing van verschillende afdelingen bezig. Die combinatie bevalt me goed!"

 

 

 

 

Frans van der Horst
"In het bestuur van Volo pensioen heb ik als aandachtsgebied vermogensbeheer. In de besluitvorming hierover behartig ik de belangen van alle partijen, deze weeg ik zorgvuldig af. De betrokkenen van Volo pensioen moeten hiervan op aan kunnen. Op beleggingsgebied is de dynamiek groot en zijn de afwegingen talrijk: actief versus passief beheer, liquide versus private markten. Hoe vertaal je duurzaam beleggen naar concreet beleid? Hoe zet je tijdig de juiste innovaties in? Met veel enthousiasme zet ik mijn kennis en ervaring in voor Volo pensioen en haar deelnemers."

 

Raad van toezicht 

   

 

 

 

Lydian Aitton 
"Als voorzitter van de Raad van Toezicht zie ik het als mijn taak om te zorgen voor een evenwichtige belangenafweging, om toe te zien op transparantie in de besluitvorming en communicatie daarover in heldere taal aan alle belanghebbenden van Volo pensioen."

 

 

 

 

Ap Fraterman 
"Als toezichthouder houd ik in het oog waar het volgens mij bij pensioen om moet gaan: betrouwbaar, vernieuwend en áltijd in het belang van de deelnemers."

 

 

 

 

Gemmie Hermens
"Met mijn achtergrond als HR Director en ruim 20 jaar ervaring in de HR-discipline is het mijn missie om vanuit mijn toezichthoudende rol een belangrijke bijdrage te leveren aan Volo pensioen, voor werkgevers en deelnemers.”

 

 

   

Maarten Thomassen 
"Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om de deelnemers een goede pensioenoplossing te kunnen bieden."