Dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen (de verplichtingen), ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad per kring
Bij Volo pensioen is er niet één dekkingsgraad, maar bestaan er dekkingsgraden per kring. Een kring betekent dat er een afgescheiden vermogen wordt aangehouden. Uw werkgever heeft voor een bepaalde kring gekozen op basis van de dekkingsgraad bij overgang, indexeringsambitie & risicohouding (ten aanzien van beleggen) en ook de samenstelling van de deelnemerspopulatie (man/vrouw, jong/oud).

Soorten dekkingsgraden
Daarnaast zijn er per kring verschillende soorten dekkingsgraden. Hieronder leggen wij uit wat de verschillen zijn.

  • Actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. Hierdoor kan hij behoorlijk schommelen. Het laat heel goed de effecten zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, heeft dit direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is van belang voor het eventueel moeten verlagen van pensioen. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder een bepaalde grens komt, moeten we de pensioenen in het jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens ligt bij kring Primo rond 91% en bij kring Secundo rond 92%.
  • Beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de beleidsdekkingsgraad minder sterk. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). Maar als de beleidsdekkingsgraad te lang op een laag niveau zit, bepaalt die ook of we de pensioenen moeten verlagen. Dat is bij kring Primo het geval als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,0%, bij kring Secundo 104,4% en bij kring Solo 102,0%.​
  KRING PRIMO
(Voormalig St. Jan Huysman Fonds)
            KRING SECUNDO
(Basis ORTEC International en Finance)
               
DATUM           ACTUELE
DEKKINGS-
GRAAD         
BELEIDS-
DEKKINGS-
GRAAD
      ACTUELE
DEKKINGS-
GRAAD
BELEIDS-
DEKKINGS-
GRAAD 
31-10-2020 101,6% 103,2%          
30-09-2020 102,0% 103,8%       89,1% 92,3%
31-08-2020 102,6% 104,2%       89,9% 93,0%
31-07-2020 101,7% 104,5%       89,2% 93,6%
30-06-2020 101,1% 105,0%       88,4% 94,5%
31-05-2020 100,7% 105,6%       88,5% 95,4%
30-04-2020 100,3% 106,2%       88,7% 96,3%
31-03-2020 97,9% 107,0%       85,0% 97,5%
29-02-2020 105,1% 108,0%       93,9% 99,0%
31-01-2020 108,5% 108,3%       98,7% 99,8%
31-12-2019 109,5% 108,3%       99,9% 99,9%
30-11-2019 108,6% 108,1%       98,8% 99,8%
31-10-2019 108,1% 108,1%       98,3% 100,0%
30-09-2019 107,0% 108,3%       98,1% 100,2%
31-08-2019 105,7% 108,7%       96,6% 100,8%
31-07-2019 108,1% 109,1%       99,5% 101,4%
30-06-2019 108,2% 109,4%       99,6% 101,8%
31-05-2019 107,6% 109,7%       99,4% 102,2%
30-04-2019 109,9% 110,0%       103,1% 102,6%
31-03-2019 109,2% 110,1%       101,9% 102,7%
28-02-2019 109,4% 110,2%       102,4% 102,7%
31-01-2019 108,2% 110,4%       100,5% 103,0%
31-12-2018  106,9%  110,8%          97,9%  103,6% 
30-11-2018 109,4% 111,1%       100,7% 104,1% 
31-10-2018 109,8% 111,3%       101,3% 104,4%
30-09-2018  111,5% 111,5%       104,6%  104,8% 
31-08-2018 111,5%  111,5%        104,2%  104,8% 
31-07-2018 111,9% 111,5%        104,6%  104,9% 
30-06-2018 111,2%  111,4%        103,9% 104,9% 
31-05-2018 111,4% 111,5%        104,4% 105,1% 
30-04-2018 111,2%  111,5%        104,4%  105,3% 
31-03-2018 110,6%  111,6%        103,2%  105,6% 
28-02-2018 111,5%  112,1%        106,3%  106,9% 
31-01-2018 112,7% 112,7%       107,5%  107,5% 
31-12-2017 110,7%         105,1%   

 

  KRING SOLO
(Excedent ORTEC Finance en International)
 
       
DATUM             ACTUELE
DEKKINGS-
GRAAD         
BELEIDS-
DEKKINGS-
GRAAD
 
30-09-2020 102,2% 101,8%  
31-08-2020 101,6% 101,7%  
31-07-2020 101,7% 101,7%  
30-06-2020 101,8% 101,7%  
31-05-2020 101,8% 101,7%  
30-04-2020 101,9% 101,8%  
31-03-2020 102,0% 101,8%  
29-02-2020 101,7% 101,8%  
31-01-2020 101,6% 101,8%  
31-12-2019 101,6% 101,8%  
30-11-2019 101,7% 101,9%  
31-10-2019 101,7% 101,9%  
30-09-2019 101,7% 102,0%  
31-08-2019 101,8% 102,0%  
31-07-2019 101,8% 102,0%  
30-06-2019 101,8% 102,1%  
31-05-2019 102,0% 102,1%  
30-04-2019 101,9% 102,1%  
31-03-2019 102,0% 102,1%  
28-02-2019 102,0% 102,0%  
31-01-2019 102,0% 101,9%  
31-12-2018  102,1%  101,9%   
30-11-2018 102,0% 101,9%  
31-10-2018  102,0% 101,9%  
30-09-2018   101,9% 101,9%  
31-08-2018 102,0% 101,9%  
31-07-2018 102,0% 101,9%  
30-06-2018 101,9% 101,9%  
31-05-2018 101,8% 101,9%  
30-04-2018 101,9% 101,9%  
31-03-2018 101,9% 101,9%  
28-02-2018 101,9% 101,9%  
31-01-2018 101,9% 101,9%  
31-12-2017 102,0% 101,9%