Over Volo

Betekenis Volo

Volo is latijn voor: Ik wil, ik wens, ik verlang..

 • een onbezorgde financiële toekomst
 • dat mijn pensioenvoorziening in goede handen is
 • een pensioen dat bij mij past

Volo pensioen gaat uit
van u

Risico’s verschuiven meer en meer naar u. In toenemende mate wordt u zelf verantwoordelijk voor uw oudedagsvoorziening. De richting is duidelijk, pensioen wordt straks niet vooral voor maar ook door u geregeld.

Daarbij wilt u kunnen vertrouwen op de kennis van specialisten en wilt u risico’s delen. Samen maakt u duurzame keuzes om zeker te zijn van een goede toekomst.

 

Ons doel voor u

Het doel van Volo is natuurlijk een goede pensioenvoorziening voor u. Om dit te bereiken gaan we uit van de kwaliteit van de oprichtings- en uitvoeringspartner PGGM en voegen we daar de nodige vernieuwing en flexibiliteit aan toe. Wij groeien mee met de ontwikkeling van pensioen en de behoeften van onze deelnemers. Zo geven we u inzicht en begeleiden we u in het maken van keuzes, zodat u wanneer nodig bijvoorbeeld uw risicohouding kunt aangeven en/of beslist over hoe wordt uitgekeerd.

Volo biedt de voordelen van:

 • Een top-of-the-line en duurzaam beleggingsbeleid,
 • adequate administratie van pensioenaanspraken,
 • begrijpelijke communicatie met deelnemers,
 • kwaliteit voor een scherp tarief en
 • samenwerking vanuit haar coöperatieve oorsprong.

 

Volo is latijn voor: Ik wil, ik wens, ik verlang 

Volo gaat uit van u.

Als Algemeen Pensioenfonds is Volo een nieuwe organisatie; maar met jarenlange ervaring. Onze oprichtingspartner PGGM is een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties in de markt. De samenwerking maakt het mogelijk dat Volo gebruik maakt van de uitmuntende diensten van PGGM op gebied van vermogens- en pensioenbeheer.

Over pensioen en hoe we werken

Wat is pensioen?

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers:

1)    Het AOW pensioen via de overheid

2)    Pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd

3)    Aanvullingen op het pensioen waarvoor u zelf kunt zorgen

Het pensioen dat u opbouwt bij Volo pensioen is waar u en uw werkgever premie voor betalen. Dit is niet alleen een inkomen voor later. Onder pensioen vallen:

1)    Ouderdomspensioen

2)    Partnerpensioen en wezenpensioen

a.    Tijdelijk nabestaandenpensioen (ANW-hiaat)

3)    Arbeidsongeschiktheidspensioen

a.    Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Er bestaan verschillende soorten pensioen en regelingen. Wat er voor u is geregeld, leest u in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het Pensioen 1-2-3 of het pensioenreglement. Klanten van Volo pensioen vinden deze informatie op MijnVolo. Kijk voor een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioenen op mijnpensioenoverzicht.nl

Wat is een Algemeen Pensioenfonds?

Pensioen kan worden ondergebracht bij een pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI. Een algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw type fonds dat verschillende potjes met geld mag aanhouden. Dat doen zij in zogenaamde kringen. Uw werkgever zit in of ‘heeft’ zo’n kring.

Volo pensioen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en PGGM is de uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat de uitvoering van het vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie is uitbesteed aan PGGM. Dit is eveneens een non-for-profit organisatie. Samen zorgen we voor een goed pensioen voor u.

Wat is een CDC regeling?

Bij Volo pensioen bouwt u pensioen op in een CDC regeling. Dit is een soort pensioenregeling en staat voor collective defined contribution. Dit type regeling combineert een beperkt risico voor de werkgever met de voordelen van een collectief pensioensysteem. De premie ligt voor een groot aantal jaren vast. Achteraf weten we pas of de premies en rendementen toereikend zijn. We worden namelijk steeds ouder en ook kunnen we schokken op de financiële markten niet precies voorspellen. Uw pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de toekomstige toeslagen staan dus niet vast. Deze zijn namelijk afhankelijk van de financiële middelen van Volo pensioen. Het risico dat u minder pensioen krijgt dan u nodig heeft of dacht te krijgen, ligt bij u.

Samenwerken is kern bij Volo pensioen

In onze missie staat niet voor niets ‘De optimale pensioenoplossing door slim samenwerken’. Samenwerking is een vanzelfsprekendheid die we meenemen vanuit onze coöperatieve oorsprong.

Binnen Volo vertaalt dit zich in samenwerking tussen

 • bestuur van Volo en de uitbestedingspartner PGGM,
 • belanghebbendenorganen en bestuur,
 • consultants, werkgevers en Volo,
 • werkgevers, deelnemers en gepensioneerden in het belanghebbendenorgaan

Vanuit samenwerking is Volo pensioen ontstaan. Door samenwerking staat er een solide nieuw type pensioenfonds dat klaar is voor de toekomst.

Voor een blijvend passend pensioenaanbod zetten we door deelnemers gewenste middelen in. Niet alleen voor contact met de deelnemers maar ook tussen de deelnmers.

Volo is nieuw op de pensioenmarkt, maar mét jarenlange ervaring.

Wij waren van pensioen, zijn van pensioen en blijven van pensioen.