Nieuw in dienst

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe baan. Via uw werkgever gaat u nu pensioen opbouwen bij Volo pensioen.

Binnen 3 maanden nadat u bij ons pensioen(kapitaal) bent gaan opbouwen, krijgt u een brief van ons. Daarin leest u onder andere in vijf minuten hoe uw pensioenregeling eruit ziet. Dit is laag 1 van de Pensioen 1-2-3. Op de website van Volo pensioen is de hele pensioen 1-2-3 opgenomen.

Het is belangrijk dat u af en toe stilstaat bij uw pensioen

Uw pensioen is uw inkomen voor later. Bekijk daarom zo nu en dan hoeveel pensioen u later kunt krijgen. Dat doet u bijvoorbeeld als er iets verandert in uw leven. MijnVolopensioen geeft uw persoonlijke informatie weer ten aanzien van uw huidige regeling. Voor een volledig overzicht van u opgebouwde pensioenen kijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Er zijn nu vier zaken waar wij uw aandacht voor vragen:

  • Geef uw e-mailadres aan ons door! Hier vragen wij ook naar wanneer u voor de eerste keer inlogt op MijnVolopensioen. Via dit e-mailadres en de inbox op MijnVolopensioen communiceren wij met u. Zonder dit adres kunnen wij niet aan u doorgeven dat bijvoorbeeld uw UPO (uniform pensioenoverzicht) voor u klaar staat in uw inbox.
  • Wilt u eerder opgebouwde pensioen(en) meenemen naar Volo pensioen? U kunt door waardeoverdracht het pensioen meenemen dat u eerder heeft opgebouwd.
  • U verhuist in of naar het buitenland. Uw gemeente geeft alleen binnenlandse verhuizingen aan ons door. Uw nieuwe adres moet u dus zélf doorgeven. Dit kan via de klantenservice. U geeft daar ook een ander postadres door.
  • Als u ongehuwde samenwoont dan moet u uw partner bij Volo pensioen aanmelden.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenfonds. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenfonds. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Volo pensioen en wordt het vanaf de dag waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt aan u uitbetaald. 

Wilt u een vergelijking maken tussen pensioenregelingen gebruik dan de pensioenvergelijker. Met deze pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent. Dan kunt u er voor kiezen om zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder of niet?