Nieuw in dienst

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe baan. Via uw werkgever gaat u nu pensioen opbouwen bij Volo pensioen.

Binnen 3 maanden nadat u bij ons pensioen(kapitaal) bent gaan opbouwen, krijgt u een brief van ons. Daarin leest u onder andere in vijf minuten hoe uw pensioenregeling eruit ziet. Deze informatie vindt u ook op MijnVolopensioen. Via DigiD kunt u inloggen op deze persoonlijke omgeving. Hierop staat ook uitgebreider hoe het zit met uw pensioen (dit heet Pensioen 1-2-3).

Het is belangrijk dat u af en toe stilstaat bij uw pensioen.

Uw pensioen is uw inkomen voor later. Bekijk daarom zo nu en dan hoeveel pensioen u later kunt krijgen. Dat doet u bijvoorbeeld als er iets verandert in uw leven. MijnVolopensioen geeft uw persoonlijke informatie weer ten aanzien van uw huidige regeling. Voor een volledig overzicht van u opgebouwde pensioenen kijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Er zijn nu drie zaken waar wij uw aandacht voor vragen:

  • Geef uw e-mailadres aan ons door! Hier vragen wij ook naar wanneer u voor de eerste keer inlogt op MijnVolopensioen. Via dit e-mailadres en de inbox op MijnVolopensioen communiceren wij met u. Zonder dit adres kunnen wij niet aan u doorgeven dat bijvoorbeeld uw UPO (uniform pensioenoverzicht) voor u klaar staat in uw inbox.
  • Wilt u eerder opgebouwde pensioen(en) meenemen? U kunt door waardeoverdracht het pensioen meenemen dat u eerder heeft opgebouwd.
  • U verhuist in of naar het buitenland. Uw gemeente geeft alleen binnenlandse verhuizingen aan ons door. Uw nieuwe adres moet u dus zélf doorgeven. Dit kan op MijnVolopensioen. U geeft daar ook een ander postadres door.