Nieuw in dienst

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe baan. Via uw werkgever gaat u nu pensioen opbouwen bij Volo pensioen.

Binnen 3 maanden nadat u bij ons pensioen bent gaan opbouwen, krijgt u een brief van ons. Daarin leest u onder andere in vijf minuten hoe uw pensioenregeling eruitziet. Dit is laag 1 van het zogenaamde Pensioen 1-2-3. In laag 2 en 3 van het Pensioen 1-2-3 vindt u uitgebreide informatie over de regeling.

Wij vragen nu voor vier zaken uw aandacht:

  • Geef uw e-mailadres aan ons door! Hier vragen wij ook naar wanneer u voor de eerste keer inlogt op MijnVolopensioen. Via uw e-mailadres en de inbox op MijnVolopensioen communiceren wij met u. Zonder dit adres kunnen wij niet aan u doorgeven dat er nieuwe berichten voor u klaar staan in uw inbox.
  • Wilt u eerder opgebouwde pensioen(en) meenemen naar Volo pensioen? Dat is mogelijk met een waardeoverdracht, hieronder leest u meer.
  • Verhuist u in of naar het buitenland? Uw gemeente geeft alleen binnenlandse verhuizingen aan ons door. Uw nieuwe (post)adres moet u dus zélf doorgeven. Dit kan via de klantenservice,
  • Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen? Dan moet u uw partner bij Volo pensioen aanmelden. Zowel u als uw partner moeten verklaren dat jullie een gemeenschappelijk huishouden voeren.

Het is belangrijk dat u af en toe stilstaat bij uw pensioen
Uw pensioen is uw inkomen voor later. Bekijk daarom zo nu en dan hoeveel pensioen u later kunt krijgen. Dat doet u bijvoorbeeld als er iets verandert in uw leven. Op MijnVolopensioen ziet u persoonlijke informatie over uw huidige regeling. Voor een volledig overzicht van uw opgebouwde pensioenen kijkt u op mijnpensioenoverzicht.nl

Waardeoverdracht
Als u van werkgever verandert, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar Volo pensioen. We noemen dat waardeoverdracht. Die vraagt u bij ons aan. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw vorige pensioenfonds en van Volo pensioen. Tip: Wilt u een vergelijking maken tussen beide pensioenregelingen? Gebruik dan de pensioenvergelijker. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent.

Besluit u geen waardeoverdracht aan te vragen? Dan blijft uw pensioen staan bij uw vorige pensioenfonds en wordt het vanaf de daar geldende pensioendatum aan u uitbetaald.