Minder werken en verlof

Er zijn verschillende redenen zijn waarom u minder gaat werken. Misschien wilt u wel meer vrije tijd. Bedenk wel dat de opbouw van uw pensioen is gekoppeld aan de hoogte van uw salaris.

Als uw salaris verandert, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. U bouwt pensioen(kapitaal) op over uw salaris. Gaat u minder verdienen? Dan bouwt u minder pensioen op.

Met verlof gaan kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Dit is afhankelijk van het soort verlof. Wanneer u met verlof gaat, hoeft u niets aan ons door te geven.

Ouderschapsverlof

U bouwt evenveel pensioen op als voor uw verlof. Dat komt omdat wij betalen voor uw pensioenopbouw over de uren die u niet werkt. Uw werkgever geeft uw ouderschapsverlof aan ons door.

Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof stopt de pensioenopbouw en dus ook de verzekering tegen risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. U kunt deze verzekering altijd zonder kosten voortzetten. Wel moet u zich hiervoor aanmelden. Gebruik hiervoor het formulier Bescherming bij Verlof en Werkloosheid.