Kinderen

U wilt dat uw kind het goed heeft, ook als u komt te overlijden. Daarom is er voor uw kinderen wezenpensioen geregeld.

Als u overlijdt hebben uw kinderen recht op wezenpensioen uiterlijk tot en met de maand waarin zij 21 worden (of 27 indien studerend of meer dan 45% arbeidsongeschikt). Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Heeft u meer dan vijf kinderen, dan wordt het wezenpensioen verdeeld over de wezen.

Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarop het bedrag dat uw kinderen aan wezenpensioen zullen ontvangen bij uw overlijden.

Op MijnVolopensioen leest u precies wat u voor uw kinderen hebt geregeld.