Kinderen

U wilt dat uw kind het goed heeft, altijd! Ook als u komt te overlijden. Daarom is er voor uw kinderen het wezenpensioen.

Als u overlijdt hebben uw kinderen recht op wezenpensioen uiterlijk tot en met de maand waarin zij 21 worden (of 27 indien studerend). Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. Heeft u meer dan vijf kinderen, dan geldt een maximum voor het wezenpensioen.

Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarop het bedrag dat uw kinderen aan wezenpensioen zullen ontvangen bij uw overlijden.

Op MijnVolopensioen leest u vanaf maart 2018 precies wat u voor uw kinderen hebt geregeld.