Bijna met pensioen

Bij Volo pensioen kunt u zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Wanneer u 67 wordt, of wat eerder of later. U heeft ook wat betreft de hoogte en de manier van uitkeren van uw pensioen verschillende mogelijkheden.

Eerder met pensioen

U kunt vanaf uw 60ste met pensioen gaan. Uw pensioen gaat daardoor omlaag. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen opbouwt. Maar ook omdat u langere tijd pensioen uitbetaald krijgt. U kunt alleen eerder met pensioen gaan als u stopt met werken.

Later met pensioen

U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw standaard pensioendatum. U krijgt daardoor meer pensioen. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen uitbetaald krijgt. U bouwt geen pensioen meer bij ons op vanaf het

 

moment dat u AOW krijgt. U kunt alleen later met pensioen gaan als u blijft werken.

Gedeeltelijk met pensioen

U kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan. Ook dat heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. U gaat gedeeltelijk met pensioen voor de uren die u stopt met werken. De overige uren blijft u werken.

Wanneer u niet meer bij Volo pensioen opbouwt, is het niet mogelijk om uw pensioen later of gedeeltelijk te laten ingaan.

De hoogte van uw pensioen

Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen? U kunt ervoor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw pensioen een hoger pensioen te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u de eerste jaren iets meer financiële ruimte wilt hebben. Ook kunt u in het begin juist minder pensioen en later meer pensioen ontvangen. U kunt aangeven of de eerste periode 3 of 5 jaar bedraagt. De hoogte moet wel binnen de bandbreedte van 100:75 blijven.

Partnerpensioen omzetten naar een hoger ouderdomspensioen? Als u met pensioen gaat, kunt u een deel of het gehele partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als u geen partner heeft of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft nadat u overlijdt. Kiest u er voor om (een deel van) het partnerpensioen te gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvangt u later meer ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt daardoor een lager of zelfs geen partnerpensioen. Uw partner moet daar natuurlijk wel mee instemmen.

Hieronder linkt u eenvoudig naar MijnVolopensioen, waar u uw pensioengegevens ziet onder Mijn pensioen en ook de pensioenplanner kunt gebruiken om verschillende opties te bekijken en uw keze door te geven.