Bijna met pensioen

Bij Volo pensioen kunt u zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Wanneer u 67 wordt, of wat eerder of later. U heeft ook wat betreft de hoogte en de manier van uitkeren van uw pensioen verschillende mogelijkheden.

Eerder met pensioen

U kunt met pensioen gaan vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Uw pensioen gaat daardoor omlaag. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen opbouwt. Maar ook omdat u langere tijd pensioen uitbetaald krijgt.

Later met pensioen

U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw standaard pensioendatum. U krijgt daardoor meer pensioen. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen uitbetaald krijgt. U bouwt geen pensioen meer bij ons op vanaf het

 

 

 

moment dat u AOW krijgt.

Gedeeltelijk met pensioen

U kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan. U heeft dan minder inkomen en kunt een deel van uw pensioen laten ingaan om dit aan te vullen.

De hoogte van uw pensioen

Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen? U kunt ervoor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw pensioen een hoger pensioen te ontvangen (maar eerst een lagere uitkering kan ook) Bijvoorbeeld omdat u de eerste jaren iets meer financiële ruimte wilt hebben. Ook kunt u in het begin juist minder pensioen en later meer pensioen ontvangen. U kunt zelf aangeven hoe lang de eerste periode met een hogere of lagere moet zijn. De  hoge en lagere uitkeringen moeten wel binnen de bandbreedte van 100:75 blijven.

Partnerpensioen omzetten naar een hoger ouderdomspensioen? Als u met pensioen gaat, kunt u een deel of het gehele partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als u geen partner heeft of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft nadat u overlijdt. Kiest u er voor om (een deel van) het partnerpensioen te gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvangt u later meer ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt daardoor een lager of zelfs geen partnerpensioen. Uw partner moet daar natuurlijk wel mee instemmen.

Vanaf maart 2018 kunt u in MijnVolopensioen gebruik maken van de pensioenplanner.