Bijna met pensioen

Wilt u misschien eerst wat meer pensioen ontvangen? Of blijft u liever nog even werken? U heeft verschillende mogelijkheden.

Eerder met pensioen
U kunt met pensioen gaan vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Uw pensioen gaat daardoor omlaag. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen opbouwt. Maar ook omdat u langere tijd pensioen uitbetaald krijgt.

Later met pensioen
U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw standaard pensioendatum. U krijgt daardoor meer pensioen.

Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen uitbetaald krijgt. Let op: vanaf uw AOW-leeftijd bouwt u geen pensioen meer bij ons op.

Gedeeltelijk met pensioen
U kunt er ook voor kiezen om minder te gaan werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan. U heeft dan minder inkomen en kunt een deel van uw pensioen laten ingaan om dit aan te vullen. Dit noemen we ook wel deeltijdpensioen.

Hoog/laag-pensioen
Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen? U kunt ervoor kiezen om tijdens de eerste jaren van uw pensioen een hoger pensioen te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u de eerste jaren iets meer financiële ruimte wilt hebben. Andersom kan ook: in het begin juist minder pensioen en later meer pensioen ontvangen. U geeft zelf aan hoe lang de eerste periode met een hoger of lager pensioen moet zijn. De verhouding tussen het hoge en lage pensioen mag maximaal 100:75 zijn.

Partnerpensioen omzetten naar een hoger ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat, kunt u een deel of het gehele partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als u geen partner heeft of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft zodra u komt te overlijden. Kiest u ervoor om (een deel van) het partnerpensioen te gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen, dan ontvangt u later meer ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt daardoor een lager of zelfs geen partnerpensioen. Uw partner moet daar natuurlijk wel mee instemmen.

Op MijnVolopensioen kunt u gebruik maken van de pensioenplanner en het effect van uw keuzes doorrekenen.