Actueel

Overeenstemming over overdracht Volo pensioenen

Zeist, 5 oktober 2020

Na uitvoerige besprekingen met andere pensioenfondsen en de betrokken sociale partners hebben we overeenstemming bereikt over de overdracht van de bij Volo pensioen opgebouwde pensioenrechten. Daarbij is gezocht naar een passend alternatief met lange termijnperspectief voor alle deelnemers. Hieronder ziet u wat van toepassing is:

Volo pensioen Nieuw pensioenfonds Overdrachtsdatum
     
Kring Primo
(voormalig St. Jan Huysman Fonds)
Centraal Beheer APF
Kring DB Stabiliteit 2.0
1 november 2020,
0nder voorbehoud
van goedkeuring van
De Nederlandsche Bank
     
Kring Secundo
(basisregeling ORTEC International en Finance)
Het nederlandse pensioenfonds
Collectiviteitkring 1 
1 oktober 2020
     
Kring Solo
(excedentregeling ORTEC Finance en International)
a.s.r. Pensioenen 1 oktober 2020


De deelnemers van kring Secundo en kring Solo worden door Volo pensioen per brief over de overdrachten geïnformeerd. Van de nieuwe pensioenfondsen ontvangen zij in oktober meer informatie over alle praktische zaken rondom het pensioen.

De deelnemers van kring Primo informeren wij zodra De Nederlandsche Bank de waardeoverdracht heeft goedgekeurd en de overdrachtsdatum definitief is. Tot aan de overdrachtsdatum blijft de pensioenopbouw doorgaan bij Volo pensioen. Op deze wijze waarborgen wij de pensioenen van de deelnemers.

Meer informatie
Heeft u vragen over de overdracht? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Volo pensioen. Heeft u vragen over uw pensioen? Klik dan hier voor de contactgegevens.