Actueel

Overdracht Volo pensioenen

Zeist, 30 april 2020

In oktober 2018 hebben wij laten weten dat onze oprichtings- en uitvoeringspartner PGGM ons geïnformeerd heeft de samenwerking met Volo pensioen op termijn te willen beëindigen. Daarop zijn de besprekingen gestart om de pensioenen over te dragen aan andere pensioenfondsen. Wij betrekken de sociale partners bij deze besprekingen om naar een zo groot mogelijk draagvlak voor de voorgenomen overdrachten te streven.

Voorbehoud waardeoverdrachten
De overdrachten vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Daarnaast is het voorbehoud opgenomen dat het verschil tussen de financiële posities van de pensioenfondsen aanvaardbaar moet zijn. De waardeoverdrachten zullen plaatsvinden nadat aan alle voorwaarden is voldaan. Tot die tijd blijft de pensioenopbouw doorgaan bij Volo pensioen. Op deze wijze waarborgen wij de pensioenen van alle deelnemers. Detailinformatie over de waardeoverdrachten delen wij per brief.

Meer informatie
Zodra er meer bekend is over de overdrachten volgt een update. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.