Actueel

Duurzaamheid als integraal onderdeel van het vermogensbeheer

Zeist, 13 juni 2018

Eén van de zaken waarmee wij ons als Volo pensioen onderscheiden is onze focus op verantwoord beleggen. Waarom doen we dat en hoe pakken we dat aan?

Duurzaamheid is integraal onderdeel van het vermogensbeheer van Volo pensioen. Naast het realiseren van goede rendementen voelen wij vanuit onze fiduciaire rol een bredere verantwoordelijkheid. We willen in het belang van de deelnemers bijdragen aan een duurzame wereld. Om dit te realiseren zet onze vermogensbeheerder, PGGM, zes instrumenten in om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren, ondernemingen aan te moedigen om duurzaamheidsverbeteringen toe te passen en ondernemingen uit te sluiten als zij activiteiten uitvoeren die wij niet willen ondersteunen.

Wat we willen
Allereerst de categorie ondernemingen waartegen we ‘ja’ zeggen. Dit zijn ondernemingen waarin we heel graag beleggen, in de vorm van zogenaamde impact investeringen. Deze beleggingen dragen niet alleen financieel bij aan het rendement, maar hebben ook de intentie om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren.

Wat we willen veranderen
Ook gebruikt onze vermogensbeheerder instrumenten om veranderingen teweeg te brengen. We gaan in gesprek met ondernemingen om te praten over oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen of hen aan te moedigen duurzaamheidsverbeteringen toe te passen. Dit noemen we engagement. Ook stemt onze vermogensbeheerder op aandeelhoudersvergaderingen om zo het beleid van ondernemingen een zetje in de juiste richting te kunnen geven. Als het nodig is kunnen we juridische procedures tegen bedrijven voeren.

In alle beleggingsprocessen en beslissingen worden ESG-factoren meegewogen. Het milieu, sociale aspecten en de kwaliteit van ondernemingsbestuur kunnen het beleggingsrendement namelijk beïnvloeden. Wij zijn ervan overtuigd dat het meewegen van ESG-factoren in de beleggingsprocessen, ESG-integratie, bijdraagt aan het behalen van financieel rendement.

Wat we niet willen
Tot slot de ondernemingen waarin we expliciet niet beleggen: we sluiten ondernemingen en landen uit die activiteiten uitvoeren die Volo pensioen niet wil ondersteunen. Dat betekent in ons geval dat we niet beleggen in controversiële wapens en tabak. Daarnaast sluiten we landen uit die mensenrechten schenden, zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, Noord-Korea, Syrië en Zuid-Soedan.

Meer weten?
In een reeks volgende artikelen lichten we alle instrumenten uitgebreider toe aan de hand van praktijkcases. Wilt u meer weten over de beleggingen van Volo pensioen? Neem dan contact op met:

 

Juliette Tesselhoff 
juliette.tesselhoff@volopensioen.nl 
Tel: 06 22 89 73 59

 

Alexander Bijlard
Alexander.Bijlard@volopensioen.nl
Tel: 06 51 00 27 08 

Hoe verhuis je een pensioenfonds?

Zeist, 28 mei 2018

In 2017 besloten twee pensioenfondsen hun pensioenregeling onder te brengen bij Volo pensioen. Per 1 januari 2018 waren beide regelingen operationeel, waar een aantal maanden voorbereiding aan vooraf gingen. Hoe gaat zo’n verhuizing in z’n werk?

Theo Vlot is transitiemanager bij Volo pensioen: “Ik kom feitelijk in beeld zodra de keuze van een prospect op ons is gevallen. Dan begint de transitiefase, waarin we onder andere aan De Nederlandse Bank een verklaring van geen bezwaar vragen. Vorig jaar hebben we de transitie van de opgebouwde pensioenen van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds en Stichting ORTEC Pensioenfonds naar Volo Pensioen voorbereid. Die transities zijn ingrijpende trajecten, die algauw een half jaar in beslag nemen.”  

   

Verhuizen in een half jaar
Beide transities hebben een eigen karakter: “Er valt heel veel te regelen, het gaat om de details. Dat wordt vaak onderschat vooraf. Er zit vooral tijdsdruk op de onderhandelingsfase, waarin het hele transitievoorstel voor DNB moet worden gemaakt. Besluitvorming over de toekomst van een fonds duurt vaak lang en fondsen migreren graag per jaareinde. Er is daardoor weinig tijd waarin een compleet verhaal voor DNB moet worden opgeleverd. Later in het jaar migreren kán wel, maar het levert voor de deelnemers en de fondsen zelf onhandige bijkomstigheden op die tijd en geld kosten. Dat geldt trouwens voor alle bijzonderheden qua proces of regelingen zelf: hoe uniformer, hoe sneller en soepeler een transitie verloopt. Standaardisatie is in die zin een groot goed. Maar het moet natuurlijk wel kunnen.”

Positieve feedback
Theo is tevreden over de afgeronde transities: “We hebben de trajecten geëvalueerd. Zelf én met onze klanten. We krijgen positieve feedback van hen. Een betrokken consultant noemde het zelfs de meest soepele transitie tot nog toe meegemaakt. Kom maar op met de volgende.”

Gerrit Timmer, voorzitter van Stichting ORTEC Pensioenfonds: “Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de overdracht van al onze pensioenen naar Volo pensioen. De hoeveelheid details die dan een rol blijken te spelen is bijna niet voor te stellen. De mensen bij Volo pensioen deden echter wat ze konden en de samenwerking met het team en het bestuur van Volo pensioen verliep prima.  Als ik van te voren had geweten dat het zo zou lopen, dan had ik daar voor getekend!”

In 3 stappen naar een nieuwe pensioenomgeving
Eigenlijk bestaat de ‘verhuizing’ van een pensioenfonds grofweg uit 3 fases. Een viertal expertteams – pensioenbeheer, vermogensbeheer, juridische zaken, communicatie – bereidt de verhuizing degelijk voor, samen het latende pensioenfonds, de werkgever en hun consultants. Ook zorgen zij ervoor dat de deelnemers in alle fasen goed worden geïnformeerd.

1. Due diligence
Theo: “De due diligence volgt direct na de keuze van een nieuwe klant voor Volo pensioen. In het salestraject nemen we vooral tijd om de grote verschillen eruit te vissen, maar nu gaan we er met de stofkam doorheen. Het doel hierbij is dat de belangen van de deelnemers goed geborgd worden in de overgang naar de nieuwe situatie. De regeling van Volo pensioen kent een duidelijk kader, daarom is het altijd even zoeken hoe de regeling van het overkomende fonds hier precies in past. Het gaat dan vaak om kleine verschillen, zoals de dag waarop het pensioen ingaat. Daarnaast kijken we naar de datakwaliteit: hoe goed is de administratie die overkomt? Voldoet die aan de nieuwste wetgeving, zijn alle UWV- en GBA-aanpassingen doorgevoerd en zijn alle gegevens digitaal beschikbaar of moet er nog papier worden overgedragen? Dit doen we ook voor het vermogensbeheer: welke beleggingen heeft het fonds nu en wat moet er gebeuren om het vermogen over te hevelen? Tot slot doen we een klantonderzoek: is het pensioenfonds gemachtigd de pensioenen over te dragen en met wie hebben we precies te maken?” Resultaat van deze fase: een definitief besluit dat je met elkaar verder wilt en een beeld van de bestaande verschillen, plus de oplossingen daarvoor.

2. Contracting
“Daarna is het tijd voor de contracten: we zetten alle verzamelde gegevens om in relevante juridische stukken en de aanvraag bij DNB. Het gaat hierbij vooral om een contract voor de collectieve waardeoverdracht, een uitvoeringsovereenkomst en de nieuwe pensioenregeling.
Resultaat van deze fase: alle documenten voor de transitie zijn ingediend bij DNB en de werkgever tekent de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met Volo pensioen.

3. Transitie
“De derde fase start terwijl we wachten op het besluit van DNB. Dit is de feitelijke transitie, waarin de aan- en verkoop van het vermogen en het overhalen van de pensioenadministratie plaatsvinden. Zodra DNB akkoord geeft op de transitie komt het vermogen over en zorgen we ervoor dat de regeling zo snel mogelijk operationeel is. In deze fase worden de deelnemers individueel geïnformeerd over de overdracht van hun pensioen en hoe hun pensioen eruitziet bij Volo pensioen.” Resultaat van deze fase: de opgebouwde pensioenen staan bij Volo pensioen en alle deelnemers bouwen voortaan pensioen op bij Volo pensioen.

Meer weten over het pensioen bij Volo pensioen of de transitie?
Neem dan contact op met:

Juliette Tesselhoff 
juliette.tesselhoff@volopensioen.nl 
Tel: 06 22 89 73 59

Alexander Bijlard
Alexander.Bijlard@volopensioen.nl
Tel: 06 51 00 27 08 

Volo pensioen draagt bij aan een betere wereld

Zeist, 19 april 2018

Duurzaam beleggen is ‘hot’, overal verschijnen reclames over beleggen met als belangrijke boodschap dat er niet wordt belegd in de wapen- en tabaksindustrie.

Wij voelen de verantwoordelijkheid om in het belang van onze deelnemers bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Verantwoord beleggen is een manier om hier invulling aan te geven. Wij maken onderscheid op een drietal aspecten:

  • waar willen we niet in beleggen
  • wat willen we verbeteren en
  • wat willen we stimuleren

 

 

Het ‘wat willen we niet’ is een eenvoudige; wij beleggen niet in controversiële wapens en tabak. Wij willen echter veel verder gaan dan dit, dat doen wij door niet alleen van het negatieve uit te gaan maar juist ook door te kijken naar wat wij middels onze beleggingen kunnen bijdragen aan een betere wereld; een wereld waarin u uw pensioen wilt ontvangen. Onze uitvoeringspartner voert daarom voor ons een uitgebreid verantwoord beleggen beleid.

Onze visie op ‘wat willen we verbeteren’ geven we vorm door op aandeelhoudersvergaderingen actief aanwezig te zijn, met ondernemingen in gesprek te gaan, waar nodig juridische procedures te voeren en door milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG criteria) criteria standaard mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen.

Tot slot willen we ook ondernemingen stimuleren zelf een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dat doen wij door zogenaamde impactbeleggingen te doen. Impact beleggen is het investeren in ondernemingen die naast het financiële rendement ook een maatschappelijk rendement nastreven. Concreet beleggen wij in ondernemingen die een bijdrage leveren aan het beperken van de waterschaarste, het verbeteren van de voedselzekerheid en het verminderen van klimaatschade. Wij geloven ook dat een dergelijke manier van beleggen positief bijdraagt aan het rendements- en risicoprofiel van onze beleggingen.

 

 

Verandering in de pensioenwereld, wat brengt het ons?

De wereld verandert. Continue verandering, dat is waar we mee te maken hebben. Wekelijks lezen we in de krant over het nieuwe pensioenstelsel of over problemen bij pensioenfondsen. De pensioenwereld zal dus ook mee moeten veranderen. Innovatie en pensioen zijn niet twee begrippen die vaak met elkaar in verband worden gebracht.

 

In werkelijkheid is dat anders. In de pensioensector is innovatie hip, we moeten ook wel. Pensioen is in Nederland immers de oudedagvoorziening. Onbezorgd genieten na een lange carrière met uw eigen uitgestelde spaargeld, uw pensioen.

Wij bij Volo pensioen willen u onbezorgd laten genieten van uw pensioen en zitten dicht op het vuur. Innovaties die het verschil maken om net dat beetje meer pensioen te kunnen bieden. Dat is waar wij voor staan.

In februari waren wij aanwezig bij de conferentie future of pensions, mede georganiseerd door onze uitvoeringspartner PGGM. Daar hebben wij kunnen leren over de blockchaintechnologie en de mogelijke toepassingen in de pensioensector. U leest in het nieuws vast wel eens over Bitcoin, maar wist u dat de technologie hierachter, de blockchain technologie, de kosten van pensioenuitvoering naar beneden kan brengen?

Wij vinden het belangrijk om koploper te zijn op het gebied van innovatie. Volo pensioen onderzoekt samen met haar uitvoeringspartner de mogelijkheden van goedkope pensioenuitvoering op de blockchain. Lage uitvoeringskosten, een van onze speerpunten, hebben immers invloed op uw pensioenresultaat. We willen toch allemaal een goed pensioen in een mooie wereld?

Juliette Tesselhoff naar apf Volo pensioen

Op de website van PensioenPro werd vermeld dat per 1 januari is Juliette Tesselhoff (42) in dienst getreden bij PGGM. Ze is senior business development manager voor Stichting Algemeen Pensioenfonds Volo pensioen. Hiervoor werkte ze bij KAS Bank. Wij wensen Juliette veel plezier en succes in haar nieuwe functie.

 

 

De weg naar een APF

Zeist, 26 oktober 2017 - Pulse Media Group interviewde Erik Goris en Frans van der Horst voor de bijlage 'Pensioen en medezeggenschap' van de Elsevier. Ze gaven uitleg over de weg naar een APF. Frans ging hierbij dieper in op het belang van vermogensbeheer bij de overstap naar een APF.

Lees het artikel>

ORTEC en Ortec Finance kiezen voor Volo pensioen

Zeist, 23 november 2017 – ORTEC en Ortec Finance brengen per 1 januari 2018 de pensioenuitvoering onder bij Volo pensioen. Na een uitgebreid vooronderzoek is gebleken dat door de samenwerking met Volo pensioen de belangen van de deelnemers van Stichting ORTEC Pensioenfonds (hierna SOP) optimaal worden behartigd. Lees het hele persbericht over de overgang.

Pensioenfonds Jan Huysman kiest voor Volo pensioen

Zeist, 1 september 2017 – Volo pensioen heeft afgelopen week bij DNB de CWO ingediend voor de transitie van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds. Hiermee is Jan Huysman in liquidatie. Na een uitgebreid vooronderzoek is gebleken dat door de samenwerking met Volo pensioen de belangen van de deelnemers van Jan Huysman optimaal worden behartigd.

Het vermogen van Jan Huysman bedraagt €265 miljoen en het heeft 1500 deelnemers. Ze dragen per 1 januari 2018 de opgebouwde rechten over aan Volo pensioen.
Volo pensioen ziet de overeenkomst met Jan Huysman als een zeer belangrijke stap. In navolging op de creatie van het fonds, de marktintroductie en het vergunningstraject, kunnen we nu deelnemers kennis laten maken met hun nieuwe uitvoerder. Weliswaar nieuw in de Nederlandse pensioenmarkt, maar met ervaren roots. Wij waren, zijn en blijven van pensioen, door onze roots vanuit de oprichtingspartner PGGM.

Kring met vergelijkbaar defensief beleggingsbeleid van Volo pensioen
De rechten van Jan Huysman komen in één van de twee gezamenlijke kringen van Volo pensioen. Die kring heeft een vergelijkbaar defensief beleggingsbeleid. Voor nu zijn de gewezen en gepensioneerde deelnemers van Jan Huysman de enige deelnemers in die kring.

Verantwoordingsorgaan stemt in
Het is alleen nog wachten op instemming van DNB. Het verantwoordingsorgaan heeft instemmingen gegeven op het bestuursbesluit van het fonds. Tijdens de deelnemersvergadering is het plan ook aangenomen.

Historie Stichting Jan Huysman Wz. Fonds
De Stichting Jan Huysman Wz. Fonds is opgericht bij notariële akte op 3 september 1946 en genoemd naar de toenmalige eigenaar van Cacaofabriek De Zaan NV. Jan Huysman is per 1 januari 2016 een slapend fonds. De Stichting verzorgt nu de pensioenen van de medewerkers van ADM Cocoa BV en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Per 1 januari 2016 heeft de toenmalige sponsor ADM Cocoa BV besloten de toekomstige afspraken over te brengen naar BPF Zoetwaren. ADM Cocoa heeft de fabriek verkocht aan het Singaporese concern Olam.

Jan Huysman heeft als uitvoerder 216 Accountants, waar het één van de laatste klanten is. Vermogensbeheer is nu nog ondergebracht bij BNP Paribas IM, NN IP en Legal & General. 

Even voorstellen:

De Beleggingsadviescommissie van Volo pensioen

Zeist, juni 2017 - De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur van Volo pensioen over het (strategisch) beleggingsbeleid van het pensioenfonds en de uitvoering daarvan. Binnen dit kader adviseert de beleggingsadviescommissie over onder meer de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer, de beoordeling van de behaalde resultaten, het proces van selectie, monitoring en ontslag van de vermogensbeheerder(s) en fiduciair adviseur(s), alsmede over het beleid duurzaam beleggen. Ook adviseert zij over de uit te voeren ALM-studie, de haalbaarheidstoets, het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan per collectiviteitskring.

De beleggingsadviescommissie van Volo pensioen bestaat uit 3 leden. Uitvoerend bestuurslid Frans van der Horst is voorzitter. Peter Bajema en Bob Puijn zijn de onafhankelijke adviseurs.

Peter Bajema is Hoofd Client Portfolio Risk Management bij de Blue Sky Group. Hij is altijd actief geweest op het terrein van ALM en heeft alle specifieke ontwikkelingen meegemaakt. En hij heeft veel ALM-werk gedaan voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft hij grote kennis van het aansturen van een beleggingsportefeuille.

Bob Puijn is de Chief Investment Officer bij DSM Pension Services. Hij kent de beleggingswereld van A tot Z. Hij vervulde diverse senior rollen en heeft een duidelijke visie op en een mening over de beleggingsindustrie.

Beide beschikken over ruime ervaring in de wereld van de Ondernemingspensioenfondsen en hebben tevens zitting in diverse beleggingsadviescommissies. Volo pensioen heeft met Peter en Bob twee zeer ervaren leden toegevoegd aan de beleggingsadviescommissie.

 

Volo pensioen krijgt vergunning van DNB

Zeist, 22 november 2016 – Volo pensioen krijgt een vergunning van De Nederlandsche Bank om te opereren als Algemeen Pensioenfonds. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

Lees hier het hele artikel over het verkrijgen van de vergunning.

Komt u op woensdag 13 september naar het APF congres?

Volo pensioen zal tijdens één van de breakoutsessie alles vertellen over Vermogensbeheer via een APF. 

Wilt u verzekerd zijn van een plek?
Meld u dan nu aan! De kosten van het congres zijn €50,- als u gebruik maakt van code: VO/APF_006.

Wij zien u graag tijdens het APF congres!

‘Meerdere fondsen in één kring voorlopig nog te complex’

6-6-2016      PensioenPro

Samenvoeging van fondsen in een gezamenlijke kring is volgend jaar nog niet aan orde, verwacht Volo Pensioen, het apf van PGGM. ‘Potentiële klanten moeten op dit moment nog te veel andere keuzes maken.’

Lees het hele artikel

Maak kennis met klantmanagers van Volo

16-05-2016

Twee klantmanager van Volo pensioen stellen zich graag aan u voor:

  • Alexander Bijlard - klantmanager Volo pensioen én
  • Frits Bruinings - intern klantmanager Volo bij PGGM

Bekijk de film

PGGM introduceert algemeen pensioenfonds ‘Volo pensioen’

19-04-2016

De coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM richt een algemeen pensioenfonds (APF) op onder de naam Volo pensioen. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

Persbericht marktintroductie

 

APF van PGGM ook interessant voor kleinere OPF'en

17-02-2016

Aan het relatiemagazine Inzake van PWC gaf Erik Goris onlangs een interview over het Algemeen Pensioenfonds (APF) dat PGGM momenteel voorbereidt. Het APF is goed voor de deelnemers, zo stelt hij, en loopt in feite vooruit op de komende herziening van het pensioenstelsel.

Interview PWC

APF biedt schaal én maatwerk bij de uitvoering van pensioenregelingen

01-02-2016

Het APF is een ‘veelkunner’: het biedt schaalgrootte, kostenvoordelen én ruimte voor maatwerk, schrijven Erik Goris en Mark Boumans in Pensioenadvies.

Artikel Pensioenadvies

 

De druk op pensioenfondsen neemt toe.

01-02-2016

Vooral voor kleine fondsen is het steeds moeilijker om zelfstandig te blijven. Voor pensioenfondsen die zich beraden op de toekomst is er binnenkort een nieuwe mogelijkheid: het Algemeen Pensioenfonds (APF).

Pensioenwiki